W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Uchwała nr III/32/2021

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych
na podstawie Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.2020.713 t.j. z dnia 2020.04.21) oraz art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U.2019.869 t.j. z dnia 2019.05.10), Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Uchwała opublikowana w

Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-pomorskiego z dnia poz. 2054

Treść

§ 1. Udziela się z budżetu Gminy Osielsko pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu z przeznaczeniem na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km.”
§ 2.Pomoc finansowa, o której mowa w § 1, zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu na 2021 rok, w wysokości 162.211,63 zł (słownie: sto sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście jedenaście złotych 63/100). 
§ 3.Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Bydgoskim a Gminą Osielsko. 
Do zawarcia porozumienia upoważnia się Wójta Gminy. 
§ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 


Uzasadnienie
Zadania związane z budową, przebudową, remontami, utrzymaniem i ochroną dróg powiatowych są zadaniami własnymi Powiatu (art. 4 ust. pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym, art. 19 ust.1 i 2 pkt 2 ustawy o drogach publicznych oraz art. 3 ust. i pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o finansowaniu infrastruktury transportu lądowego). Jednakże, z uwagi na konieczność poprawy stanu bezpieczeństwa poruszających się po drogach powiatowych Rada Gminy Osielsko od wielu lat współdziała z Zarządem Powiatu Bydgoskiego w realizacji zadań drogowych. Zgodnie z art. 10 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym: „Gminy, związki międzygminne oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego mogą sobie wzajemnie bądź innym jednostkom samorządu terytorialnego udzielać pomocy, w tym pomocy finansowej." Na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki budżetów jednostek samorządu terytorialnego są przeznaczone na realizację zadań określonych w odrębnych przepisach, w tym m. in. na pomoc rzeczową lub finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego, określoną przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego odrębną uchwałą. Na podstawie art. 220 ust 1 i 2 tejże ustawy z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona pomoc finansowa innym jednostkom samorządu terytorialnego w formie dotacji celowej albo pomoc rzeczowa, a podstawą przekazania środków na realizację pomocy, jest urnowa określająca przeznaczenie i zasady rozliczenia środków. W związku z powyższym Rada Gminy Osielsko postanowiła o udzieleniu pomocy na realizację zadania pn.: „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 244 polegająca na budowie ścieżki rowerowej od skrzyżowania z drogą krajową nr 25 do Bożenkowa na długości ca 6,6 km.”   

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane