W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

V/60/2019

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
§ 1. W załączniku do uchwały nr V/54/05  Rady Gminy Osielsko z dnia 26 lipca 2005 r.  w sprawie statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku, zmienionej uchwałą nr VII/79/10 Rady Gminy z dnia 15 października 2010 r. oraz uchwałą nr VII/79/2016 Rady Gminy z dnia 22 listopada 2016 r. w § 3 wykreśla się ust. 4.
      
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
  § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
  
 
Uzasadnienie
 
 
W Statucie Zespołu ds. Oświaty w Osielsku stanowiącym załącznik do uchwały nr V/54/05 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 lipca 2005 r. w § 3 określony został przedmiot i zakres działania jednostki. Zgodnie z § 3 ust. 4 Zespół ds. Oświaty wykonuje zadania związane z przyznawaniem pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy na podstawie uchwalonego przez Radę Gminy Osielsko regulaminu udzielania tej pomocy. W związku z podjęciem uchwały w sprawie zmiany regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie Gminy Osielsko i udzieleniem przez Radę Gminy kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach dotyczących przyznania świadczenia materialnego o charakterze socjalnym niezbędne jest wprowadzenie odpowiedniej zmiany w statucie Zespołu ds. Oświaty w Osielsku.
 

Powiadom znajomego