W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

IV/23/2018

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018 –2026
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693 ) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018
–2026, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr X/121/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/3/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r., Nr II/10/2018 z dnia 27 lutego 2018 r., Nr III/14/2018 z dnia 22 marca 2018 r.,  Nr V/39/2018 z dnia 5 czerwca 2018 r., Nr VI/50/2018 z dnia 7 sierpnia 2018 r., Nr VII/62/2018 z dnia 12 września 2018 r., Nr VIII/70/2018 z dnia  12 października 2018 r., Nr IX/81/2018 z dnia 6 listopada 2018 r., Nr III/13/2018 z dnia 4 grudnia 2018 r.  zgodnie z załącznikiem Nr 1 >>pobierzdo Uchwały.  
 § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 >>pobierzdo Uchwały.
 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
  § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
   
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie  dochodów i wydatków stanowiących załącznik do uchwały budżetowej w roku 2018. Ponadto  dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
 
Objaśnienia
Załącznik nr 1
1.      dochody budżetu na 2018 rok  po zmianie 89 566 026,33  zł, z tego:
a) dochody bieżące w kwocie – 83 948 344,43 zł,
b) dochody majątkowe w kwocie – 5 617 681,90 zł; zgodnie z załącznikiem nr 1;
 
2.      wydatki budżetu na 2018 rok po zmianie 108 933 369,33 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 67 552 171,53 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  41 381 197,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2;
 
Załącznik nr 2
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2, w tym:
 

1.      Zadanie - Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Maksymilianowie.   Finansowanie ustala się w roku 2019 - 650 000 zł.

2.      Zadania - Budowa ulicy Kasprowicza w Niemczu i budowa ul. Podgórnej
w Maksymilianowie będą realizowane i finansowane w roku 2018. W związku z tym odstępuje się od zamieszczenia tych zadań w wykazie przedsięwzięć wieloletnich.

Załączniki

>>pobierz pdf, 3.19 MB
>>pobierz pdf, 160 kB

Powiadom znajomego