W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

IX/86/2018

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Osielsko na lata 2018-2028
na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 17 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2018r., poz. 1508 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
§1.  Przyjmuję się Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Osielsko na lata 2018-2028 w brzmieniu stanowiącym załącznik  >>pobierz do niniejszej uchwały.
 
§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
  
Uzasadnienie
 
Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym jest opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka.
Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Osielsko na lata 2018-2028 określa misję oraz wyznacza cele strategiczne i działania, których wdrożenie powinno w znaczny sposób przyczynić się do rozwiązania wielu problemów społecznych i zminimalizować ich skutki. Strategia stanowi zatem, podstawę do stosunkowo trwałych wzorców interwencji, które mają przyczynić się do poprawy warunków życia mieszkańców, w szczególności tych, którzy są zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem społecznym. Strategia stanowi materiał wyjściowy do opracowania szczegółowych programów i projektów z zakresu polityki społecznej. Skuteczność wyznaczonych w niej działań pomocowych, będzie zależała zarówno od posiadanych i pozyskanych przez gminę środków finansowych, jak i szerokiej, aktywnej
i skoordynowanej współpracy przedstawicieli administracji samorządowej i partnerów społecznych w tym organizacji pozarządowych. Opracowana strategia stanowi instrument umożliwiający podejmowanie właściwych decyzji w zakresie rozwiązywania problemów społecznych w perspektywie najbliższych dziesięciu lat oraz ułatwi pozyskiwanie funduszy pozabudżetowych, w tym Europejskich Funduszy Społecznych.           
 
  Wynik głosowania imiennego
 

Załączniki

>>pobierz pdf, 1.94 MB

Powiadom znajomego