W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

VIII/79/2018

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie o zmianie uchwały określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 5260

§ 1. W uchwale Nr IV/61/2017 Rady Gminy Osielsko z dnia 27 czerwca 2017 r. (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko – Pomorskiego Poz. 2759 z dnia 4.07.2017 r. ) w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi, wprowadza się następującą zmianę:
 
 § 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie:
 
1) 10,00 zł brutto za odebranie jednego dodatkowego pojemnika o pojemności 0,12 m3 (120 l) z odpadami zebranymi nieselektywnie z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale;
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2018 r.
 
 
Uzasadnienie  
 
           Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454) rada gminy określi,
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposób ich świadczenia oraz wysokość cen za te usługi. Rada Gminy Osielsko określiła rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Osielsko  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów jako usługi polegające na odbieraniu odpadów komunalnych zbieranych nieselektywnie z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale.
W niniejszej uchwale w § 2 pkt 1) zmieniona została cena za wyżej wymienione usługi z 25,00 zł brutto na 10,00 zł brutto za odebranie jednego dodatkowego pojemnika o pojemności 0,12 m3 (120 l) z odpadami zebranymi nieselektywnie z większą częstotliwością, niż częstotliwość określona w odrębnej uchwale.
Obniżenie ceny ma na celu zwiększenie możliwości korzystania z powyższych usług dodatkowych w szczególności przez mieszkańców budynków wielolokalowych.
           Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe
i zasadne.
 

Załączniki

Powiadom znajomego