W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

II/10/2018

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018 –2026
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 2077) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018–2026, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr X/118/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r. zmienionej uchwałą Rady Gminy Osielsko Nr I/3/2018 z dnia 16 stycznia 2018 r. zgodnie z załącznikiem Nr 1 >>pobierz do Uchwały.          
 
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026, zgodnie
z załącznikiem Nr 2 >>pobierz do Uchwały.
 
 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
 
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie  wydatków oraz przychodów i rozchodów w roku 2018 - stanowiących załącznik do uchwały budżetowej na rok 2018. Ponadto  dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
 
Objaśnienia
1.    Załącznik nr 1
Dokonuje się zmian w załączniku nr 1, w tym:
1)      Dochody budżetu na 2018 rok po zmianach - w wysokości - 82 555 672,85 zł, z tego:
a)      dochody bieżące w kwocie – 79 223 732,85 zł,
b)      dochody majątkowe w kwocie – 3 331 940,00 zł,
2)      Wydatki budżetu na 2018 rok po zmianach w wysokości 98 724 472,85 zł, z tego:
a)      wydatki bieżące w wysokości – 60 759 322,85 zł,
b)      wydatki majątkowe w wysokości –  37 965 150,00 zł.
 
 
2.    Załącznik nr 2
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2, w tym:
1)      Po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć planowanych do realizacji w latach 2018 - 2026. Zmiany polegają na zwiększeniu nakładów finansowych na niżej wymienione przedsięwzięcia. Po zmianach zapisy otrzymują brzmienie:
a)      pozycja 1.3.2.13 - zwiększenie nakładów o 1 600 000,00 zł; Budowa ścieżki rowerowej i oświetlenia  na ul. Słonecznej  w  Żołędowie na odcinku ul. Kąty do Bydgoskiej;  realizacja w latach 2016-2018;  łączne nakłady finansowe 2 550 000,00 zł, z tego rok 2018 – 2 500 000,00 zł;
b)      pozycja 1.3.2.21 - zwiększenie nakładów o 900 000,00 zł; Rozbudowa ul. Leśnej
w Osielsku;  realizacja w latach 2014-2021;  łączne nakłady finansowe 7 900 000,00 zł, z tego rok 2018 – 4 900 000,00 zł, rok 2020 - 1 000 000,00 zł, rok 2021 -
2 000 000,00 zł;
c)      pozycja 1.3.2.41 - zwiększenie nakładów o 2 080 000,00 zł; Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kolektora ściekowego w ul. Leśnej
w miejscowości Osielsko i Czarnówczyn;  realizacja w latach 2017-2020;  łączne nakłady finansowe 4 930 000,00 zł, z tego rok 2018 – 3 580 000,00 zł, rok 2020 -
1 300 000,00 zł;
d)     pozycja 1.3.49 -  zwiększenie nakładów o 200 000,00 zł; Budowa ul. Kąty w Osielsku i Żołędowie do DK 5 oraz ul. Długiej do ul. Bocznej;  realizacja w latach 2016-2020;  łączne nakłady finansowe 5 600 000,00zł, z tego rok 2018 – 1 400 000,00 zł,  rok 2019 - 2 800 000,00 zł, rok 2020 - 1 400 000,00 zł.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

>>pobierz pdf, 3.19 MB
>>pobierz pdf, 147 kB

Powiadom znajomego