W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

I/3/2018

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018 –2026
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i 7, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.2017 poz. 2077) Rada Gminy Osielsko uchwala co następuje:
status uchwały obowiązująca
§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2018
–2026, uchwalonej uchwałą Rady Gminy  Osielsko Nr X/118/2017 z dnia 14 grudnia 2017 r., zgodnie z załącznikiem Nr 1 >>pobierz do Uchwały.       
§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2026, zgodnie
z załącznikiem Nr 2  >>pobierzdo Uchwały.
 § 3.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie
Zmian w niniejszej uchwale dokonuje się między innymi w związku ze zmianami w planie  wydatków w roku 2018 - stanowiącym załącznik do uchwały budżetowej na rok 2018. Ponadto  dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w latach objętych prognozą.
Objaśnienia
1.    Załącznik nr 1
Dokonuje się zmian w załączniku nr 1, w tym:
 
Wydatki budżetu gminy w wysokości 94 137 795,30 zł, z tego:
1)      wydatki bieżące w wysokości – 60 752 645,30 zł;
2)      wydatki majątkowe w wysokości – 33 385 150,00 zł.
 
2.    Załącznik nr 2
Dokonuje się zmian w załączniku nr 2, w tym:
 
1)      Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2026 ,
 w tym:
a)      poz. 1.3.1.3 - otrzymuje brzmienie: Zakup ubezpieczenia majątku gminy,  realizacja
w latach 2017-2020; łączne nakłady finansowe 239 100 zł, z tego rok 2018 – 78 500 zł,  rok 2019- 80 300 zł, rok 2020- 80 300 zł;
b)      poz. 1.3.2.18 otrzymuje brzmienie: Przebudowa ul. Jagodowej w Maksymilianowie, realizacja w latach 2016-2021; łączne nakłady finansowe 2 574 000 zł, z tego rok 2018 – 74 000 zł,  rok 2020- 400 000 zł, rok 2021- 2 100 000 zł;
c)      poz. 1.3.2.46 otrzymuje brzmienie: Budowa ul. Topolowej w Osielsku: I etap - Szosa Gdańska-Chabrowa, II etap Chabrowa-Leśna,  realizacja w latach 2017-2022; łączne nakłady finansowe 7 642 000 zł, z tego rok 2018 – 142 000 zł,  rok 2019 - 1 500 000 zł, rok 2020- 2 000 000 zł, 2021 - 2 000 000 zł, 2022 - 2 000 000 zł.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

>>pobierz pdf, 3.19 MB
>>pobierz pdf, 147 kB

Powiadom znajomego