W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

II/25/2017

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) oraz art. 210 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) po uzyskaniu opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty oraz związków zawodowych Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 1162

§ 1. Uchwała określa sieć szkół podstawowych i gimnazjów na terenie Gminy Osielsko do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe.
    
     § 2. Określa się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1)        Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35, 86-032 Niemcz;
2)        Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, ul. Szkolna 7, 86-031 Maksymilianowo;
3)        Szkoła Podstawowa w Osielsku, ul. Centralna 7, 86-031 Osielsko;
4)        Szkoła Podstawowa w Żołędowie, ul. Bydgoska 24, 86-031 Żołędowo.
    
     § 3. Określa się następujące granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1)        obwód Szkoły Podstawowej w Niemczu: Myślęcinek ulice Bażancia, Gołębia, Jaskółcza, Jeździecka numery parzyste, Krucza, Przepiórcza, Sowia, Sójki, Szosa Gdańska numery nieparzyste, Wilgi, Zięby, Żurawia; Niemcz;
2)        obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: Bożenkowo, Jagodowo, Maksymilianowo, Nowy Mostek;
3)        obwód Szkoły Podstawowej w Osielsku: Czarnówczyn, Jarużyn, Myślęcinek ulice Bielska numery nieparzyste, Dziewanny, Imbirowa, Kąkolowa, Rozmarynowa, Skrzypowa, Szosa Gdańska numery parzyste; Niwy, Osielsko, Wilcze, Żołędowo ulica Szosa Gdańska;
4)        obwód Szkoły Podstawowej w Żołędowie: Augustowo, Nekla, Strzelce Leśne, Żołędowo z wyłączeniem ulicy Szosa Gdańska.
 
     § 4. Określa się następujący plan sieci klas dotychczasowych publicznych gimnazjów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1)        klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie prowadzone w Szkole Podstawowej w Żołędowie, ul. Bydgoska 24, 86-031 Żołędowo;
2)        klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 2 w Osielsku prowadzone w Szkole Podstawowej w Osielsku, ul. Centralna 7, 86-031 Osielsko.
    
     § 5. Określa się następujące granice obwodów klas dotychczasowych publicznych gimnazjów w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko na okres od 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.:
1)        obwód klas dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie: Augustowo, Bożenkowo, Maksymilianowo, Niemcz, Nekla, Nowy Mostek, Strzelce Leśne, Żołędowo z wyłączeniem ulicy Szosa Gdańska;
2)        obwód klas dotychczasowego Gimnazjum nr 2 w Osielsku: Czarnówczyn, Jarużyn, Myślęcinek, Niwy, Osielsko, Wilcze, Żołędowo ulica Szosa Gdańska.
 
     § 6. 1. Dotychczasowe Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie zostaje przekształcone w Szkołę Podstawową w Żołędowie.
2.        Dniem rozpoczęcia działalności przez szkołę, o której mowa w ust. 1 jest dzień 1 września 2017 r.
3.        Szkoła, o której mowa w ust. 1 rozpoczyna kształcenie w klasie I ośmioletniej szkoły podstawowej w roku szkolnym 2017/2018.
4.        Dniem zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie jest dzień 31 sierpnia 2017 r.
 
     § 7. Zespół Szkół w Osielsku, w skład którego wchodzi dotychczasowa Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. staje się ośmioletnią szkołą podstawową.
 
     § 8. Określa się następujący projekt planu sieci publicznych ośmioletnich szkół prowadzonych przez Gminę Osielsko od dnia 1 września 2019 r.:
1)        Szkoła Podstawowa w Niemczu, ul. Bydgoska 35, 86-032 Niemcz;
2)        Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Maksymilianowie, ul. Szkolna 7, 86-031 Maksymilianowo;
3)        Szkoła Podstawowa w Osielsku, ul. Centralna 7, 86-031 Osielsko;
4)        Szkoła Podstawowa w Żołędowie, ul. Bydgoska 24, 86-031 Żołędowo.
 
     § 9. Określa się następujące granice obwodów publicznych ośmioletnich szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Osielsko na okres od 1 września 2019 r.:
1)        obwód Szkoły Podstawowej w Niemczu: Myślęcinek ulice Bażancia, Gołębia, Jaskółcza, Jeździecka numery parzyste, Krucza, Przepiórcza, Sowia, Sójki, Szosa Gdańska numery nieparzyste, Wilgi, Zięby, Żurawia; Niemcz;
2)        obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie: Bożenkowo, Jagodowo, Maksymilianowo, Nowy Mostek;
3)        obwód Szkoły Podstawowej w Osielsku: Czarnówczyn, Jarużyn, Myślęcinek ulice Bielska numery nieparzyste, Dziewanny, Imbirowa, Kąkolowa, Rozmarynowa, Skrzypowa, Szosa Gdańska numery parzyste, Niwy, Osielsko, Wilcze, Żołędowo ulica Szosa Gdańska;
4)        obwód Szkoły Podstawowej w Żołędowie: Augustowo, Nekla, Strzelce Leśne, Żołędowo z wyłączeniem ulicy Szosa Gdańska.
 
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
§ 11. Tracą moc:
1)    uchwała Nr IX/66/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zmian obwodu Zespołu Szkół w Osielsku, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Maksymilianowie oraz Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2013 r. poz. 3275);
2)    uchwała Nr II/7/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie zmiany Uchwał nr II/11/99, Nr II/13/99 i Nr II/17/99 Rady Gminy Osielsko z dnia 3 marca 1999 r. (Dz. Urz. Woj. Kujawsko-Pomorskiego z 2004 r. nr 80 poz. 1367).
 
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie
Zgodnie z art. 210 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę- Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) po uzyskaniu pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty i uwzględnieniu zmian w niej wskazanych oraz po uzyskaniu opinii związków zawodowych w zakresie uchwały nr I/9/2017 Rady Gminy w Osielsku z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe Rada Gminy podejmuje uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
 
W wyniku reformy ustroju szkolnego zgodnie z art. 117 ust. 1 Szkoły Podstawowe w Niemczu, Maksymilianowie oraz Osielsku z dniem 1 września 2017 r. stają się ośmioletnimi szkołami podstawowymi. Zgodnie z art. 129 ust. 1 Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie z dniem 1 września 2017 r. przekształca się w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Żołędowie, w której prowadzi się klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 1 im. Janusza Korczaka w Żołędowie, aż do czasu likwidacji tych klas tj. do dnia 31 sierpnia 2019 r. W utworzonej Szkole Podstawowej w Żołędowie z dniem 1 września 2017 r. rozpoczyna się kształcenie w klasie I i IV. Zgodnie z art. 191 ust. 1 z dniem 1 września 2017 r. zespół publicznych szkół, w skład którego wchodzi jedynie dotychczasowa sześcioletnia szkoła podstawowa i dotychczasowe gimnazjum, staje się ośmioletnią szkołą podstawową. W związku z tym z dniem 1 września 2017 r. dotychczasowy Zespół Szkół w Osielsku staje się Szkołą Podstawową w Osielsku, w której prowadzi się klasy dotychczasowego Gimnazjum nr 2 w Osielsku, aż do czasu likwidacji tych klas tj. do dnia 31 sierpnia 2019 r.
Uchwała w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe na okres od dnia 1 września 2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r. uwzględnia zmiany wskazane w pozytywnej opinii Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 8 marca 2017 r. polegające na nadaniu § 7 brzmienia „Zespół Szkół w Osielsku, w skład którego wchodzi dotychczasowa Szkoła Podstawowa i dotychczasowe Gimnazjum z dniem 1 września 2017 r. staje się ośmioletnią szkołą podstawową” oraz wykreśleniu § 10. Pozytywną opinię w sprawie uchwały nr I/9/2017 Rady Gminy z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą- Prawo oświatowe wyraziły Forum Związków Zawodowych oraz NSZZ „Solidarność”, natomiast negatywną opinię wyraził Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Osielsku, reprezentujący Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych.
 
  Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego