W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

I/15/2017

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca załącznik do uchwały przyjęcia ,,Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013 - 2032”.
na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.). Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść


    § 1. W uchwale Nr VI/39/2013 Rady Gminy Osielsko z dnia 13 lipca 2013 roku w sprawie  przyjęcia  „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013-2032” zmienia się załącznik do tej uchwały, który otrzymuje brzmienie określone
w załączniku do niniejszej uchwały >>pobierz
 
    § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
    § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
  
  UZASADNIENIE
 
Celem opracowania, a następnie wdrażania  „ Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013 – 2032 ” jest usunięcie
i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu oraz likwidację szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.
Obecna zmiana opisana w § 1 niniejszej uchwały związana jest z koniecznością uszczegółowienia
i zmian w treści „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013-2032”. Konieczność takich zmian związana jest ze zmianą od stycznia 2017 r. procedury dofinansowania poprzez dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Toruniu na przedsięwzięcia zgodne z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest w zakresie demontażu, zbierania i transportu oraz unieszkodliwiania wyrobów zawierającej azbest.
„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Osielsko na lata 2013-2032” jest zgodny z dokumentami na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym.
 
Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
 
 
  Wynik głosowania imiennego
 
 
 

Załączniki

>>pobierz pdf, 901 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane