W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

I/14/2017

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), oraz art. 110 ust.10 i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 930 z późn. zm.), oraz art. 6 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r., poz. 1390) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca

§1. Przyjąć Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 - 2020  stanowiący załącznik do niniejszej uchwały >>pobierz
 
§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy
 
§3.Traci moc Uchwała Nr  IX/85/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 listopada 2010 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, zmieniony uchwałą Nr X/86/2014 rady Gminy Osielsko z dnia 29 października 2014 r.
 
§4.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
   Uzasadnienie
 
Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r.  poz. 1390) stanowi, że do zadań własnych gminy należy opracowanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy w rodzinie. Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie koordynuje działania służb i przyczyni się do poprawy poczucia bezpieczeństwa mieszkańców gminy Osielsko w zakresie przemocy domowej.
W związku z tym zasadne jest podjęcie przez Radę Gminy stosownej uchwały.
Program jest spójny z programami: Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy,  Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Osielsko na lata 2007-2017 oraz Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Gminie Osielsko na rok 2017 r.
 
Wynik głosowania imiennego

Załączniki

>>pobierz pdf, 168 kB

Powiadom znajomego