W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

VII/79/2016

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zmieniająca uchwałę statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku
na podstawie art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i 1579) oraz art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.1870) uchwala się, co następuje:
status uchwały obowiązująca
§1. W załączniku do uchwały nr V/54/05  Rady Gminy Osielsko  z dnia 26 lipca 2005r.  w sprawie statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku, zmienionej uchwałą nr VII/79/10 Rady Gminy Osielsko z dnia 15 października 2010r. wprowadza się następujące zmiany:
 
1)      w § 1 dodaje się ust. 3 w brzmieniu:
       „ 3. Zespół ds. Oświaty w Osielsku jest jednostką obsługującą w rozumieniu art. 10b  
       ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym.”;
2) § 2 otrzymuje brzmienie „§ 2 Zespół działa na podstawie następujących aktów prawnych:
     1) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 i poz.
         1579);   
     2) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r., poz. 2156, z
         2016 r. poz. 35, poz. 64, poz. 195, poz. 668 i poz. 1010);
     3) ustawy z dnia 19 lutego 2004 r. o systemie informacji oświatowej (Dz. U. z 2015 r.,
         poz.45, poz. 357, poz. 855, poz. 1045, poz. 1607 z 2016r. poz. 35, poz. 668 i poz. 1010);
    4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz.            1870);
    5) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz.1047).”
 
 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
 
 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
  
Uzasadnienie
 
Z uwagi na podjęcie uchwały w sprawie określenia jednostki obsługującej, jednostek obsługiwanych oraz zakresu obowiązków powierzonych jednostce obsługującej w ramach wspólnej obsługi przez Zespół ds. Oświaty w Osielsku, niezbędne jest wprowadzenie odpowiedniej zmiany w statucie Zespołu ds. Oświaty.

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego