W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

IV/43/2016

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 1, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250) i art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r., poz. 87) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. 2058


§ 1. Określa się częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zwanej w dalszej części uchwały opłatą, co dwa miesiące uiszczaną z dołu.
§ 2.1. Określa się następujące terminy uiszczania opłaty:
1) za miesiące styczeń i luty do dnia 28 lutego danego roku,
2) za miesiące marzec i kwiecień do dnia 30 kwietnia danego roku,
3) za miesiące maj i czerwiec do dnia 30 czerwca danego roku,
4) za miesiące lipiec i sierpień do dnia 31 sierpnia danego roku,
5) za miesiące wrzesień i październik do dnia 31 października danego roku,
6) za miesiące listopad i grudzień do dnia 31 grudnia danego roku.
2. Określa się termin uiszczania opłaty począwszy od dnia 1 sierpnia 2016 roku.
§ 3.Opłatę uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy Gminy Osielsko.
§ 4. Traci moc uchwała Nr VI/74/2012 Rady Gminy Osielsko z dnia 20 listopada 2012 r.
w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dziennik Urzędowy Województwa Kujawsko-Pomorskiego
z 2012 r., poz. 2945 z dnia 29.11.2012 r.).
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.  
§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi w życie z dniem 1 sierpnia 2016 r.
 

  Uzasadnienie

           Na podstawie art. 6l ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) rada gminy określi, biorąc pod uwagę warunki miejscowe, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym wskazanie czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry. Rada Gminy Osielsko wzięła pod uwagę warunki miejscowe i określiła częstotliwość uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi co dwa miesiące, uiszczaną z dołu w następujących terminach:
1) za miesiące styczeń i luty do dnia 28 lutego danego roku,
2) za miesiące marzec i kwiecień do dnia 30 kwietnia danego roku,
3) za miesiące maj i czerwiec do dnia 30 czerwca danego roku,
4) za miesiące lipiec i sierpień do dnia 31 sierpnia danego roku,
5) za miesiące wrzesień i październik do dnia 31 października danego roku,
6) za miesiące listopad i grudzień do dnia 31 grudnia danego roku.
Rada Gminy Osielsko określiła  termin uiszczania wyżej wymienionej opłaty począwszy od dnia 1 sierpnia 2016 roku. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy  Gminy Osielsko
            Zgodnie z  art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 87) dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane na podstawie art. 4, art.6l, art. 6n, art.6r.
ust. 3 i 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zachowują moc na okres na jaki zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie
ww.  ustawy.  Powyższa  ustawa  weszła  w życie  z  dniem  1 lutego  2015  r.,  zatem   terminuchwalenia  przez  Radę Gminy Osielsko nowej uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi upływa w dniu 31 lipca 2016 r.  
 
         Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe i zasadne.
 
  Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego