W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

II/23/2016

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku
na podstawie art.18 ust.2 pkt.15, art. 40 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz.1515 ze zm.) w związku z art.13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 ze zm.) oraz art.11 ust.1 i 3 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 642 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
status uchwały obowiązująca
Uchwała opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia poz. Nr R. 2016. Poz. 1065
§ 1. Postanawia się nadać Gminnej Bibliotece Publicznej w Osielsku Statut w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej Uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr I/3/99 Rady Gminy Osielsko z dnia 25 stycznia 1999 r. w sprawie nadania Statutu Gminnej Biblioteki Publicznej w Osielsku wraz z załącznikiem nr 1 >>pobierz do Uchwały.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
 
 
Uzasadnienie:
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał   dotyczących m.in. nadawania statutu. Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, jednostka budżetowa działa na podstawie statutu.  
W związku z powyższym, w celu realizacji zadań Gminy statut został dostosowany do obowiązujących przepisów prawa.            
     Statut Biblioteki jest aktem prawa miejscowego w związku z art. 40 ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym i wchodzi w życie na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2016 r., poz. 296).

Wynik głosowania imiennego

Załączniki

>>pobierz docx, 22 kB

Powiadom znajomego