W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

III/8/10

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie ustanowienia służebności gruntowej polegającej na prawie przechodu, przejazdu i przyłączy urządzeń infrastruktury technicznej przez grunt stanowiący własność Gminy Osielsko położony w Osielsku
na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami: z 2002r. Dz. U. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62 poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, DZ. U. nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; z 2003r. Dz. U. Nr 80 poz. 717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; z 2004r. Dz. U. Nr 102 poz. 1055, Dz. U. Nr 116 poz. 1203,; z 2005r. Dz. U. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. Nr 175 poz. 1457; z 2006r. Dz. U. Nr 17 poz. 128, Dz. U. Nr 181 poz. 1337; z 2007r. Dz. U. Nr 48 poz. 327, Dz. U. Nr 138 poz. 974, Dz. U. Nr 173 poz. 1218; z 2008r. Dz. U. Nr 180 poz. 1111, Dz. U. Nr 223 poz. 1458; z 2009r. Dz. U. Nr 52 poz. 420, Dz. U. Nr 157 poz. 1241; z 2010r. Dz. U. nr 287 poz. 142 i 146, Dz. U. Nr 106 poz. 675) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
Status uchwały Obowiązująca

Treść

§ 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne obciążenie służebnością gruntową polegającą na prawie przechodu i przejazdu oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej do działki 24/100 przez część nieruchomości gminnej oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 24/69 położonej w obrębie geodezyjnym Osielsko.
Lokalizację zjazdu oznaczono kolorem czerwonym wg załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie przedmiotowej służebności będzie możliwe przy wykonaniu następujących warunków:
1) Właściciele nieruchomości władnącej wykonają na własny koszt projekt zjazdu
na terenie działki 24/69 w uzgodnieniu z Urzędem Gminy Osielsko i wybudują własnym staraniem i na swój koszt zjazd przy zachowaniu następujących parametrów technicznych:
a)      szerokość wjazdu 8,0 m,
b)      szerokość jezdni 7,0 m – nawierzchnia z kostki betonowej,
c)      konstrukcja jezdni jak dla drogi o kategorii ruchu KR3.
2) odcinek zjazdu w granicach pasa drogowego (działka nr 24/67) zostanie wykonany
w ramach budowy al. Jana Pawła II.
 
§ 3. Wszelkie koszty związane z ustanowieniem przedmiotowej służebności pokryje właściciel działki nr 24/100, zapisanej w księdze wieczystej BY1B/00173609/9.
 
§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
Uzasadnienie:
Właściciele działki Nr 24/100 położonej w obrębie geodezyjnym Osielsko wystąpili 
o ustanowienie służebności przechodu, przejazdu oraz budowy urządzeń infrastruktury technicznej przez część działki nr 24/69 stanowiącej własność Gminy Osielsko.
Na nieruchomości władnącej  prowadzona jest działalność gospodarcza  - handel materiałami budowlanymi. Materiały budowlane dostarczane są do hurtowni dużymi autami transportowymi, przez co blokowany jest ruch na ulicy Kolonijnej. Ustanowienie służebności gruntowej ma służyć odciążeniu ruchu na ulicy Kolonijnej.
Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane