W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

X/84/08

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie upoważnienia Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej
na podstawie .
Status uchwały Obowiązująca

Treść

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327 i Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218 i z 2008 r. Nr 180, poz.1111) w związku z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 i z 2008 r. Nr 134, poz. 850) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
§ 1. Zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w przedmiocie podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Osielsku.
§ 2. Upoważnia się Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących postępowań wobec dłużników alimentacyjnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy i Kierownikowi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Osielsku.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.
 
 
Uzasadnienie
Przepis art. 31 ust 1 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378 i z 2008 r. Nr 134, poz. 850) stanowi: „Przyznawanie i wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa.” Określone w art. 4 ust. 3 niniejszej ustawy kompetencje wójta umożliwiają jedynie upoważnienie kierownika GOPS do prowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odbierania oświadczeń majątkowych.
W związku z powyższym uznając, że Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej ma podejmować wszystkie działania wobec dłużników alimentacyjnych, Rada Gminy skorzystała z uprawnienia określonego w art.39 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym.
 
 
 Wynik głosowania imiennego

Załączniki

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane