W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

IX/87/07

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie powiadomienia o obowiązku przedłożenia oświadczenia lustracyjnego
na podstawie .
Status uchwały Obowiązująca

Treść

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 165, poz. 1171), w związku z art. 8 pkt 31 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
§ 1. Powiadamia się o obowiązku przedłożenia Radzie Gminy Osielsko, w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia niniejszej uchwały, oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990r. zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”:
1) Skarbnika Gminy Osielsko – panią Bogumiłę Nalaskowską,
2) Sekretarza Gminy Osielsko – panią Marię Domańską.
§ 2. Informuje się Skarbnika i Sekretarza, że niedopełnienie obowiązku złożenia oświadczenia lustracyjnego powoduje z mocy prawa pozbawienie pełnionej funkcji publicznej z dniem, w którym upłynął termin do złożenia oświadczenia.
§ 3. Wykonanie uchwały, w tym:
1) niezwłoczne doręczenie Skarbnikowi i Sekretarzowi egzemplarza niniejszej uchwały wraz z drukami oświadczeń lustracyjnych, określonymi ustawą;
2) odbiór oraz niezwłoczne przekazanie złożonych oświadczeń do Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej
- powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
Uzasadnienie
Skarbnik gminy oraz sekretarz gminy są zgodnie z art. 4 pkt 32 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2007r. Nr 63, poz. 425 ze zm.) osobami pełniącymi funkcje publiczne. Zgodnie z art. 7 ust.1 tejże ustawy osoby, o których mowa w art. 4, urodzone przed 1 sierpnia 1972 r., mają obowiązek złożenia oświadczenia dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 do dnia 31 lipca 1990r. zwanego dalej „oświadczeniem lustracyjnym”. Właściwym organem do przedłożenia oświadczenia lustracyjnego przez skarbnika i sekretarza jest organ powołujący (art. 8 pkt 31 ustawy).
Zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 2007 r. o zmianie ustawy o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów, właściwy organ (w tym przypadku Rada Gminy Osielsko) jest obowiązany powiadomić o obowiązku przedłożenia temu organowi oświadczenia lustracyjnego oraz poinformować o skutku niedopełnienia tego obowiązku. Zgodnie z art. 4 ust. 5 powołanej ustawy zmieniającej, niezłożenie oświadczenia lustracyjnego skutkuje utratą sprawowanej funkcji publicznej z mocy prawa z dniem, w którym upłynął termin do jego złożenia. Osoby pełniące funkcje publiczne (tu skarbnik i sekretarz) mają obowiązek złożenia oświadczenia w terminie trzech miesięcy od dnia doręczenia powiadomienia. Organy, którym składane są oświadczenia lustracyjne, przekazują je niezwłocznie do Biura Lustracyjnego IPN. Wykonanie uchwały Rada Gminy Osielsko powierzyła Przewodniczącemu Rady Gminy Osielsko.
 
Wynik głosowania imiennego 1

Załączniki

1 pdf, 43 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane