W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Nr IX/87/05

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków
na podstawie .
Status uchwały Obowiązująca

Treść

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591 z późn. zmianami ) oraz art. 24 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków ( Dz. U. Nr 72 z 2001 r., poz. 747 z późn. zmianami )Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
 
 
§ 1. Ustala się następujące taryfowe grupy odbiorców usług:
1. Grupa 1
1) woda dostarczana dla gospodarstw domowych oraz na cele socjalne 
    poprzez sieci wodociągowe z wodociągu gminnego,
2) ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnych rozliczane na podstawie 
poborów wody lub innego urządzenia pomiarowego,
3) opłata stała dla wodomierzy do 11/4”.
2. Grupa 2
1) woda dostarczana na cele socjalne i konsumpcyjne oraz dla gospodarstw 
    domowych  poprzez sieci wodociągowe z wodociągu gminnego,
2) ścieki odprowadzane do sieci kanalizacyjnych rozliczane na podstawie 
    poborów wody lub innego urządzenia pomiarowego,
3) opłata stała dla wodomierzy powyżej 11/4”.
( grupa ta dotyczy głównie podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ).
3. Grupa 3
1) ścieki odbierane na punkcie zlewczym dostarczane przez usługobiorców na 
    podstawie umowy cywilno-prawnej zawartej pomiędzy Gminnym Zakładem 
    Komunalnym a dostawcą ścieków.
§ 2. Zatwierdza się taryfy dla taryfowych grup odbiorców usług za:
1. Zaopatrzenia w wodę.
1) Grupa 1
a) cena za 1 m3 wody – 1,65 zł netto
b) opłata stała miesięczna – 1,87 zł netto
2) Grupa 2
a) cena za 1 m3 wody – 1,65 zł netto
b) opłata stała miesięczna – 11,21 zł netto
2. Odprowadzanie ścieków:
1) Grupa 1, Grupa 2 i Grupa 3
a) cena za 1 m3 ścieków – 5,92 zł netto.
 § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Osielsko.
§ 4.Traci moc Uchwała Nr VII/68/2004 Rady Gminy Osielsko z dnia 25
listopada 2004 r. w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe 
zaopatrzenie w  wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2006 roku i podlega  
ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
               
    UZASADNIENIE  
              Gminny Zakład Komunalny w dniu 19 października 2005 r. złożył wniosek do Rady Gminy w Osielsku o zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.  Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków taryfy podlegają zatwierdzeniu w drodze uchwały rady gminy. Na podstawie art. 24 ust. 5 rada gminy podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf w terminie 45 dni od dnia złożenia wniosku.

Wynik głosowania imiennego 1

Załączniki

1 pdf, 45 kB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane