W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Nr IV/23/05

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej oddanej w użytkowanie wieczyste.
na podstawie .
status uchwały obowiązująca
 
Na  podstawie art. 32 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz.U. z 2004r. Nr 261, poz. 2603; z 2004r. Nr 281, poz. 2782) oraz art. 18 ust. 2 pkt 9 lit.  a  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1203, Nr 116, poz. 1806) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
 
§ 1. Sprzedać w drodze bezprzetargowej na rzecz użytkowników wieczystych nieruchomość gruntową oddaną w użytkowanie wieczyste, stanowiącą działkę nr 134/11 o pow. 0,1551 ha, położoną w Żołędowie, zapisaną w księdze wieczystej Nr 57222.
Koszty wyceny oraz opłaty związane z umową sprzedaży ww. nieruchomości pokryje strona kupująca.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 
 
 
 
U z a s a d n i e  n i e :
================
             
 
Użytkownik wieczysty działki nr 134/11 o pow. 0,1551 ha położonej w Żołędowie wystąpił z wnioskiem o sprzedaż ww. nieruchomości gruntowej oddanej jemu w użytkowanie wieczyste.
Zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa oddana w użytkowanie wieczyste może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu. Biorąc zatem niniejsze pod uwagę zbycie jest zgodne z przepisami ustawy.      W takim też przypadku sprzedaż odbywa się w drodze bezprzetargowej.
 
             
 

Powiadom znajomego