W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Nr IV/22A/05

Szczegóły
jakiego organu Rady Gminy
z dnia
w sprawie wykupu gruntów, stanowiących drogi, położonych w Osielsku
na podstawie .
status uchwały obowiązująca

        Na  podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a ustawy z dnia 8  marca  1990  roku  o  samorządzie  gminnym (jedn. tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142,  poz.  1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1203, Nr 116, poz. 1806) Rada Gminy Osielsko uchwala, co następuje:
 
§ 1.  Nabyć  w  drodze kupna działki o pow. ok. 0,1610 ha, które powstaną z podziału działek nrnr 123/1 i 123/3, zapisane w księdze wieczystej nr 2339 oraz które powstaną z podziału działek nrnr 124/1 i 124/3, zapisane w księdze wieczystej nr 2340, stanowiące drogi, położone w Osielsku, za cenę 25,00,-zł. za1m2.
Koszty związane z niniejszą transakcją, tj. podział, dokumenty geodezyjne oraz opłaty związane z umową notarialną w całości pokryje Gmina.
 
 
§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.
 U z a s a d n i e  n i e :
================
 
                Część działek nrnr 123/1, 124/1, 123/3 i 124/3 położonych w Osielsku zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy  mieszkaniowo – usługowej w Osielsku, uchwalonym Uchwałą Nr V/60/99 Rady Gminy w Osielsko z dnia 18 sierpnia 1999r., opublikowanym w Dz.Urz.Woj. Kujawsko – Pomorskiego Nr 84, poz. 977 z 01 grudnia 1999r.,  przeznaczone są pod ulicę lokalną KL4 oraz ulice dojazdowe KD 7, KD 10 i KD 11.
W związku z faktem, że przedmiotowe nieruchomości służyć mają celom publicznym, podjęto decyzję o wykupie niniejszych terenów. Ponadto powyższe związane jest z realizacją planu zagospodarowania przestrzennego.
Z właścicielem działek wynegocjowano warunki wykupu, na okoliczność czego spisano odrębny protokół.

Powiadom znajomego