W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Sprzedaż mienia ruchomego

Wersja strony w formacie XML
Szczegóły
Zamówienie na Sprzedaż mienia ruchomego
Status zamówienia rozstrzygnięte
Nr sprawy GZK.7.2014
Zamawiający Gminny Zakład Komunalny
Tryb zamówienia sprzedaż mienia ruchomego
Wartość szacunkowa poniżej progów określonych w art.4 ust.8 Pzp
Termin składania ofert

rozstrzygnięcie

rozstrzygnięcie
w treści ogłoszenia

Treść


          Żołędowo 25.02.2014 r.
 
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY MIENIA RUCHOMEGO

Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie ogłasza pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż mienia ruchomego
 
I. Nazwa i siedziba jednostki
Gminny Zakład Komunalny
ul. Jastrzębia 62 Żołędowo
86-031 Osielsko
tel. 52 328-26-00, fax 52 328-26-01
 
II.  Przedmiot sprzedaży:
Koparko-ładowarka BOREX EO 2628 MTZ
Cena wywoławcza 8.000 zł
zdjęcie
 Brak dowodu rejestracyjnego

III. Miejsce i termin składania ofert.
Oferty należy składać w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Żołędowie  ul. Jastrzębia 62, 86-031 Osielsko
Termin składania ofert upływa dnia 05.03.2014 r. o godzinie 10:00.
 
IV.Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi dnia 05.03.2014 r. o godzinie 10:15 w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Żołędowie.
 
V. Wymagania jakim powinna odpowiadać oferta.
Oferta pisemna powinna zawierać:
1.Imię , nazwisko i adres lub nazwę firmy, instytucji i siedzibę oferenta.
2.Oferowaną cenę.

Oferta wraz z wymaganymi dokumentami składa się w zamkniętej kopercie uniemożliwiającej odczytanie jego zawartości bez uszkodzenia tego opakowania, opakowanie winno być oznaczone nazwą (firmą) i adresem w miejscu i terminie określonym w niniejszym ogłoszeniu. Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona.
 
VI.Informacje dodatkowe
1. Zamawiający zastrzega sobie prawo zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.
2.Osobą uprawnioną do kontaktu w sprawach technicznych jest Wojciech Zawadzki tel. 52 328-26-05
3.Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia niezwłocznie po wyborze jego oferty w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru oferty.

Brak wpłaty traktować będziemy jako odstąpienie od oferty.
Podstawą do wydania zakupionego przedmiotu będzie przedłożona kopia przelewu bankowego bądź wpłata w kasie zakładu. Wydanie nastąpi na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego w terminie uprzednio uzgodnionym (tel. 52 328 26 05  w godz. 7:00 - 15:00) i po sporządzeniu protokółu zdawczo – odbiorczego.

VII.Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży.
 Pojazdy można oglądać od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 14:00 w Gminnym Zakładzie Komunalnym w Żołędowie ul. Jastrzębia 62.

ROZSTRZYGNIĘCIE

Żołędowo 05.03.2014r.
 
Dyrektor Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie informuje, że w przetargu ofertowym na sprzedaż mienia ruchomego została dokonana sprzedaż:
1. Koparko-ładowarka BOREX EO 2628 MTZ – cena sprzedaży 16.310 zł (słownie: szesnaście tysięcy trzysta dziesięć zł)
Informujemy, że nabywca zobowiązany jest dokonać wpłaty niezwłocznie po wyborze oferty, jednak w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia wyboru oferty oraz do odbioru przyczepy w terminie 14 dni od daty wpłaty.
 
2.W przetargu złożono 13 ofert
Oferta nr 1:
Piotr Skóra 28-440 Działoszyce ul.Pinczowska 22
Oferowana cena: 10.689 zł
Oferta nr 2:
Tomasz Zawadzki Buczyn Szlachecki 23, 08-330 Kosów Lacki
Oferowana cena: 12.700 zł
Oferta nr 3:
„AGROMAR” Mariusz Woźniak 26-400 Przysucha ul.Wiejska 134
Oferowana cena: 10.300 zł
Oferta nr 4:
Mirosław Mostowy ul.Kwiatowa 24, 06-400 Ciechanów
Oferowana cena 16.310 zł
Oferta nr 5:
„MARKAZ” Marian Krzystanek, 32-048 Jerzmanowice, Gotkowice 86B
Oferowana cena: 14.670 zł
Oferta nr 6:
Sobecki Eugeniusz Karniewo 4, 06-461 Regimin
Oferowana cena: 13.170 zł
Oferta nr 7:
ROLL-TOM Tomasz Mazur ul.Szeroka 2, Kokoszyn, 62-080 Tarnowo Podgórne
Oferowana cena: 13.195 zł
Oferta nr 8:
F.H. „DECOR” Usługi Transportowe 37-464 Stalowa Wola, ul.Rynek 26
Oferowana cena: 9.360 zł
Oferta nr 9:
„EKO-PRZEBÓD BIS”  Grzegorz Gula Błaszków 1S, 26-220 Stąporków
Oferowana cena: 8.200 zł
Oferta nr 10:
ZHU „SAB” Andrzej Syldatk Garczegorze 38, 84-351 Nowa Wieś Lęborska
Oferowana cena: 13.252 zł
Oferta nr 11:
PW TOMALIK 58-330 Jedlina Zdrój, ul.Kłodzka 25B
Oferowana cena: 10.600 zł
Oferta nr 12:
Paweł Błaszczyk Czmoń ul.Polna 99,  62-035 Kórnik
Oferowana cena: 12.770 zł
Oferta nr 13:
Adam Ziółek Dombal Przykory 24A, 08-420 Miastków Kościelny
Oferowana cena: 11.650 zł

Załączniki

zdjęcie JPG, 3.06 MB

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane