Lp. Nazwisko
i imię
na
początek
kadencji

Oświadczenia  majątkowe

za rok:

 
1 Cichański Konrad pobierz

-  2018

2019

2020
 
-  2021 KC

Oświadczenie majątkowe za 2022 r. CK

 

 

2 Jedliński Janusz pobierz

 - 2018 

 
- 2019

 -2020

--2021 JJ

Oświadczenie majątkowe za 2022 r.JJ

 
3 Kamiński Paweł pobierz

 - 2018 

-  2019

 - 2020

--2021 PK

Oświadczenie majątkowe za 2022 r.KP

 
4 Lachowska Krystyna pobierz

-2018 

-2019

-2020

-2021 KL 

Oświadczenie majątkowe za 2022 r.LK

 
5 Landowski Maciej pobierz


- 2018

- 2019

- 2020

-2021 ML

 

 
6 Leszczyński Benedykt pobierz

- 2018 

- 2019

- 2020

 -2021 BL

Oświadczenie majątkowe za 2022 r. LB

 
7 Matusewicz Andrzej pobierz

- 2018

- 2019

- 2020

-2021 AM

Oświadczenie majątkowe za 2022 r.MA

 
 8 Mikulski Stanisław pobierz

-2018

-2019

-2020

 

 
9 Polasik Beata pobierz

- 2018 

- 2019

-2020

-2021 BP

Oświadczenie majątkowe za 2022 r.PB

 
10 Ratuszna Iwona pobierz

- 2018 

- 2019
  załącznik

- 2020

-2021 IR
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.RI

 
11 Różański Andrzej pobierz

- 2018 

- 2019

- 2020

-2021 AR

Oświadczenie majątkowe za 2022 r.RA

 
12 Słysz Arkadiusz pobierz

- 2018

- 2019

- 2020

- złożył rezygnację

 
13 Szatkowska-Rzepka
Danuta
pobierz

- 2018

- 2019

- 2020

-2021 DR

Oświadczenie majątkowe za 2022 r. DR

 
14 Wiekierak Andrzej pobierz

- 2018

- 2019

- 2020

-2021 AW

Oświadczenie majątkowe za 2022 r.WA

 
14 Ziętara Przemysław pobierz

-2018

-2019

-2020

-2021 PZ

Oświadczenie majątkowe za 2022 r.ZP

 
15. Wolf Robert    -

 wybrany 25 lipca 2021r.

-2021 RW

Oświadczenie majątkowe za 2022 r.WR

  
16.  Kossakowski Daniel -

wybrany 5 grudnia 2021r,

-2021 DK

Oświadczenie majątkowe za 2022 r.KD

 


Załączniki:

>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
>>pobierz
Oświadczenie majątkowe za 2021 r.
za 2021 KC
-2021 JJ
-2021 PK
-2021 KL
-2021 ML
-2021 BL
-2021 AM
-2021 IR
-2021 BP
-2021 AR
-2021 DR
-2021 AW
-2021 PZ
-2021 RW
-2021 DK
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. CK
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.JJ
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.LK
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. LB
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.KP
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.KD
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.MA
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.PB
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.RI
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.RA
Oświadczenie majątkowe za 2022 r. DR
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.WA
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.ZP
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.WR