Zespół ds. Oświaty
ul. Centralna 6, 86-031 Osielsko


kierownik: Rafał Kubicki

NIP: 554 21 38 996
REGON: 091588577

Godziny pracy: 7.00-15.00

Kontakt telefoniczny:
52 320 31 20 centrala

52 320 31 21 kierownik- Rafał Kubicki
52 320 31 22 główny księgowy- Marta Burbo
52 320 31 23 główny specjalista ds. księgowości- Kinga Lengowska
52 320 31 24 referent ds. księgowości- Joanna Skibińska
52 320 31 25 specjalista ds. płac- Dorota Boruta
52 320 31 26 starszy referent ds. płac- Bogumiła Szymańska
52 320 31 20 specjalista ds. oświaty- Anna Lewandowska

Kontakt mailowy:
e-mail: oswiata@zdo.osielsko.pl

Kontakt korespondencyjny:
Zespół do spraw oświaty, ul. Centralna 6, 86-031 Osielsko

Skrzynka ePUAP:
ZDOOsielsko

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:
Hanna Kiełboń
kontakt: oswiata@zdo.osielsko.pl