Zespół ds. Oświaty
ul. Centralna 6, 86-031 Osielsko


kierownik: Rafał Kubicki

NIP: 554 21 38 996
REGON: 091588577

Godziny pracy: 7.00-15.00

Kontakt telefoniczny:

52 320 31 22 kierownik- Rafał Kubicki
52 320 31 23 główny księgowy- Marta Burbo
52 320 31 25 inspektor- Kinga Lengowska
52 320 31 21 inspektor- Jolanta Szczukowska
52 320 31 20 inspektor- Dorota Boruta
52 320 31 24 starszy referent- Bogumiła Szymańska

Kontakt mailowy:
e-mail: oswiata@zdo.osielsko.pl

Kontakt korespondencyjny:
Zespół do spraw oświaty, ul. Centralna 6, 86-031 Osielsko

Skrzynka ePUAP:
ZDOOsielsko