Załączniki:

Ośwaidczenie złożone na początek kadencji
Oświadczenie za 2018 r.