Załączniki:

Ośwaidczenie złożone na początek kadencji
Oświadczenie za 2018 r.
Oswiadczenie mjatkowe za rok 2020 r
Oświadczenie majatkowe za 2021 r.
Oświadczenie majątkowe za 2022 r.