Godziny pracy Urzędu Gminy:


poniedziałek, środa i czwartek od godz. 7:30 do godz. 15:30

wtorek od godz. 7:30 do godz. 17:00

 piątek od godz. 7:30 do 14:00

w środy nie prowadzi się obsługi interesantów

 
Sprawy związane z rejestracją pojazdów
w Ośrodku Zamiejscowym Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego
w Bydgoszczy realizowane są w wymienionych poniżej dniach i godzinach:  
tel. (52) 320 30 33 

poniedziałek, czwartek od godz. 8:00 do godz. 15:30
w środy nie prowadzi się obsługi interesantów
wtorek od godz. 8:00 do godz. 16:30

 piątek od godz. 8:00 do 13:00