§ 1. 1. Uzgadnia się zakres prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody, które zostaną przeprowadzone przy pomnikach przyrody zlokalizowanych na terenie gminy Osielsko, zgodnie z następującym opisem: 

Lp.
 
 
Gatunek drzewa Obwód pnia na wys. 130 cm  Lokalizacja  
Zakres prac
1        
2        
3        
4        
5