dot. poprawy stanu mienia komunalnego  przy ul. Wierzbowej 6 w ŻołędowieZałączniki:

załacznik do interpelacji