Gmina Osielsko:Załączniki:

Bilans Gminy Osielsko
Informacja dodatkowa do bilansu
Rachunek zysków i strat- Gmina Osielsko
Zestawienie zmian w funduszu - Gmina Osielsko
Bilans z wykonania budżetu jst
Rachunek zysków i strat
Bilans
Informacja dodatkowa do bilansu
Zestawienie zmian funduszu
Załacznik nr 12 informacja dodatkowa za 2022 rok