Gmina Osielsko:Załączniki:

Bilans Gminy Osielsko
Informacja dodatkowa do bilansu
Rachunek zysków i strat- Gmina Osielsko
Zestawienie zmian w funduszu - Gmina Osielsko