Urząd Gminy:

Bilans jednostkowy Urząd Gminy Osielsko

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

Załącznik do informacji dodatkowej

Zestawienie zmian w funduszuZałączniki:

Bilans jednostkowy Urząd Gminy Osielsko
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Załącznik do informacji dodatkowej
Zestawienie zmian w funduszu