Urząd Gminy:

Bilans jednostkowy Urząd Gminy Osielsko

Rachunek zysków i strat

Informacja dodatkowa

[zalacznik=25009]Załącznik do informacji dodatkowej[/zalacznik]Załączniki:

Bilans jednostkowy Urząd Gminy Osielsko
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Załącznik do informacji dodatkowej
Zestawienie zmian w funduszu