Bilans jednostkowy Urząd Gminy Osielsko

 

 

 Załączniki:

Bilans jednostkowy Urząd Gminy Osielsko
Rachunek zysków i strat
Informacja dodatkowa
Załącznik do informacji dodatkowej
Zestawienie zmian w funduszu