Szanowni Państwo,

Na ostatniej sesji dnia 18 stycznia 2021 r. uchwalony został Program współpracy na 2021, do którego załącznikiem jest Zgłoszenie do komisji konkursowej. Będzie on nas obowiązywał do końca 2021 roku. O ewentualnych zmianach będziemy informować na bieżąco.Załączniki:

Program współpracy na 2021
Zgłoszenie do komisji konkursowej