Komunikat o zakończeniu kwalifikacji wojskowej

 

Wójt Gminy Osielsko informuje, że na podstawie § 2 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 423) tracą ważność wezwania wydane na podstawie art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej przez Wójta osobom do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
w okresie od 16 marca do 30 kwietnia 2020 r.