Statut Gminy Osielsko
Uchwała Nr VIII/71/2018 r. z dnia 12 października 2018 r.  Statut Gminy opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dnia 19 października 2018 r. , poz. 5259.
Zmiana Statutu
Uchwała zmieniająca Statut Gminy Osielsko - Uchwała Nr I/3/2019 Rady Gminy Osielsko z dnia 5 lutego 2019 r.


Załączniki:

Statut Gminy Osielsko