Statut Gminy Osielsko
Uchwała Nr VIII/71/2018 r. z dnia 12 października 2018 r.  Statut Gminy opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego  dnia 19 października 2018 r. , poz. 5259.
Zmiana Statutu


Załączniki:

Statut Gminy Osielsko