Rada Gminy Osielsko
Radni

Raport z głosowań

IX Sesja w dniu 19 grudnia 2023

Przeprowadzone głosowania

 1. Głosowanie w sprawie Stwierdzenie quorum. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 14:03, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 1, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (BRAK GŁOSU), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 2. Głosowanie w sprawie Przyjęcie porządku obrad. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 14:08, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 3. Głosowanie w sprawie Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (z 24.10.2023 i 28.11.2023). - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 14:09, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 4. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący, - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 14:35, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 5. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 –2040. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 14:38, wyniki: ZA: 12, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 3, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Przemysław Ziętara (ZA)

 6. Głosowanie w sprawie Wniosek Radnego Andrzeja Wiekieraka o budowę zatoki autobusowej przy ulicy Centralnej, kosztem zdjęcia środków z zadania nr 21.7 -z załącznika nr 3. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:13, wyniki: ZA: 6, PRZECIW: 8, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (PRZECIW), Janusz Jedliński (PRZECIW), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (PRZECIW), Krystyna Lachowska (PRZECIW), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (PRZECIW), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (PRZECIW), Iwona Ratuszna (PRZECIW), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (PRZECIW), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (WSTRZYMUJĘ SIĘ)

 7. Głosowanie w sprawie Wniosek Radnego Pawła Kamińskiego o zmianę zakresu zadania "budowa wlotu ul. Nidzickiej w Karpacką " na zadanie "budowa wlotu ul. Giżyckiej w ul. Mazurską. z tych samych środków. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:14, wyniki: ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (PRZECIW)

 8. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osielsko na rok 2024, - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:19, wyniki: ZA: 11, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Przemysław Ziętara (WSTRZYMUJĘ SIĘ)

 9. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia WPF Gminy Osielsko na lata 2024-2037. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:20, wyniki: ZA: 7, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 8, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Daniel Kossakowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Robert Wolf (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Przemysław Ziętara (WSTRZYMUJĘ SIĘ)

 10. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2023. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:22, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 11. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu, - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:23, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 12. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:26, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 13. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany statutu Zespołu ds. Oświaty w Osielsku. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:27, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 14. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:28, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 15. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028 w Gminie Osielsko. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:29, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 16. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały zmieniająca uchwałę w sprawie ustalania zasad odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:29, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 17. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do uzyskania wsparcia w ramach programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024 – 2028. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:30, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 18. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości dotychczasowemu dzierżawcy. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:31, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 19. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej części nieruchomości gminnej, zabudowanej stacją transformatorową. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:32, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 20. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Osielsko. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:32, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 21. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Osielsko na rok 2024 r. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:33, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 22. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osielsko na 2024 rok. - czas głosowania: 19 grudnia 2023, godz. 16:34, wyniki: ZA: 15, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 0

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (ZA), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

Uczestnictwo w głosowaniach

 1. Cichański Konrad: 22/22
 2. Jedliński Janusz: 22/22
 3. Kamiński Paweł: 22/22
 4. Kossakowski Daniel: 22/22
 5. Lachowska Krystyna: 22/22
 6. Landowski Maciej: 22/22
 7. Leszczyński Benedykt: 22/22
 8. Matusewicz Andrzej: 22/22
 9. Polasik Beata: 22/22
 10. Ratuszna Iwona: 22/22
 11. Różański Andrzej: 22/22
 12. Szatkowska-Rzepka Danuta: 22/22
 13. Wiekierak Andrzej: 21/22
 14. Wolf Robert: 22/22
 15. Ziętara Przemysław: 22/22


Przygotował(a): Wiesława Klimek


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl