Rada Gminy Osielsko
Radni

Raport z głosowań

Sesja w dniu 24 października 2023

Przeprowadzone głosowania

 1. Głosowanie w sprawie Przyjęcie porządku obrad. - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 15:09, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 2. Głosowanie w sprawie Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji. - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 15:10, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 3. Głosowanie w sprawie .Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący, - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 15:50, wyniki: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 4. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 –2040. - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 16:30, wyniki: ZA: 10, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 4, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Robert Wolf (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Przemysław Ziętara (ZA)

 5. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla Gminnego Zakładu Komunalnego w Żołędowie. - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 16:31, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 6. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2024. - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 16:33, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 7. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie opłaty targowej. - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 16:34, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 8. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 16:35, wyniki: ZA: 13, PRZECIW: 1, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (PRZECIW), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 9. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały z dnia 12 października 2021 r. o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 16:36, wyniki: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Przemysław Ziętara (ZA)

 10. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę. - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 16:38, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 11. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skrutacyjnej, której zadaniem jest przeprowadzenie wyboru ławnika do sądu okręgowego na kadencję 2024 do 2027. - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 16:40, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 12. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie powołania ławników do Sądu Okręgowego w Bydgoszczy. - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 16:52, wyniki: ZA: 13, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 1, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (WSTRZYMUJĘ SIĘ), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 13. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia części użytku ekologicznego. - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 16:53, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 14. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia zakresu prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody dotyczących pomników przyrody na terenie gminy Osielsko - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 16:53, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 15. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Osielsko w miejscowości Niemcz. - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 17:01, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 16. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania nieruchomości na rzecz Gminy Osielsko w miejscowości Jarużyn. - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 17:02, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 17. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Osielsko – ul. Orzechowa. - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 17:03, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

 18. Głosowanie w sprawie Podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowych niezabudowanych, stanowiących własność Gminy Osielsko- ul. Jaskółcza. - czas głosowania: 24 października 2023, godz. 17:04, wyniki: ZA: 14, PRZECIW: 0, WSTRZYMUJĘ SIĘ: 0, BRAK GŁOSU: 0, NIEOBECNI: 1

  Wyniki imienne: Konrad Cichański (ZA), Janusz Jedliński (ZA), Paweł Kamiński (ZA), Daniel Kossakowski (ZA), Krystyna Lachowska (ZA), Maciej Landowski (ZA), Benedykt Leszczyński (ZA), Andrzej Matusewicz (ZA), Beata Polasik (ZA), Iwona Ratuszna (NIEOBECNI), Andrzej Różański (ZA), Danuta Szatkowska-Rzepka (ZA), Andrzej Wiekierak (ZA), Robert Wolf (ZA), Przemysław Ziętara (ZA)

Uczestnictwo w głosowaniach

 1. Cichański Konrad: 18/18
 2. Jedliński Janusz: 18/18
 3. Kamiński Paweł: 18/18
 4. Kossakowski Daniel: 18/18
 5. Lachowska Krystyna: 18/18
 6. Landowski Maciej: 18/18
 7. Leszczyński Benedykt: 18/18
 8. Matusewicz Andrzej: 18/18
 9. Polasik Beata: 18/18
 10. Różański Andrzej: 18/18
 11. Szatkowska-Rzepka Danuta: 18/18
 12. Wiekierak Andrzej: 18/18
 13. Wolf Robert: 18/18
 14. Ziętara Przemysław: 18/18


Przygotował(a): Wiesława Klimek


Przygotowano przy pomocy programu eSesja.pl