XLIII Nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy Osielsko 22 listopada 2022 w dniu 2022-11-22

Rada Gminy Osielsko / Protokół z posiedzenia

1.
OTWARCIE SESJI,
2.
STWIERDZENIE QUORUM,
3.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD,
Przyjęcie porządku obrad,
Wyniki głosowania: ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (2), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Landowski Maciej, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt
NIEOBECNY:
ID głosowania: 147630, czas zakończenia: 2022-11-22 14:18:43
suma kontrolna: b272bb130616bd54556194a737af57d4
4.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY OSIELSKO NA 2022 R.,
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2022 r.,
Wyniki głosowania: ZA (10), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (4), BRAK GŁOSU (1), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Landowski Maciej, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
BRAK GŁOSU: Leszczyński Benedykt
NIEOBECNY:
ID głosowania: 147631, czas zakończenia: 2022-11-22 14:25:56
suma kontrolna: f585974409c2cce83da6abf8a1e9784f
5.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022 –2039.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022 –2039.
Wyniki głosowania: ZA (9), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (5), BRAK GŁOSU (1), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Szatkowska-Rzepka Danuta
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Landowski Maciej, Różański Andrzej, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
BRAK GŁOSU: Leszczyński Benedykt
NIEOBECNY:
ID głosowania: 147633, czas zakończenia: 2022-11-22 14:26:40
suma kontrolna: 5d8164c432a54abd8177d50a5bf52538
6.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI STAWEK PODATKU OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.
Wyniki głosowania: ZA (12), PRZECIW (2), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (1), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW: Cichański Konrad, Wiekierak Andrzej
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Leszczyński Benedykt
NIEOBECNY:
ID głosowania: 147634, czas zakończenia: 2022-11-22 14:27:20
suma kontrolna: 1c0f1df6e03cc66aad640a87429a2135
7.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY NR IV/41/2022 RADY GMINY OSIELSKO Z DNIA 21 CZERWCA 2022 R.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr IV/41/2022 Rady Gminy Osielsko z dnia 21 czerwca 2022 r.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (1), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Leszczyński Benedykt
NIEOBECNY:
ID głosowania: 147635, czas zakończenia: 2022-11-22 14:31:15
suma kontrolna: ef924bf71fc3c20384e23ad0c55e8f3d
8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEKAZANIA DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO W BYDGOSZCZY SKARGI PROKURATORA REJONOWEGO BYDGOSZCZ-PÓŁNOC,
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy skargi Prokuratora Rejonowego Bydgoszcz-Północ,
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Leszczyński Benedykt
ID głosowania: 147636, czas zakończenia: 2022-11-22 14:32:19
suma kontrolna: fa80ba573697eaf0dc2e9a7388ef186c
9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE W SPRAWIE UCHWALENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2023 R.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2023 r.
Wyniki głosowania: ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Landowski Maciej, Różański Andrzej
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Leszczyński Benedykt
ID głosowania: 147637, czas zakończenia: 2022-11-22 14:33:28
suma kontrolna: a4feb1d71422c64dec931aa02afacb1e
10.
WNIOSKI.
Wygenerowano w systemie Rada24.pl | 2023-01-04 11:17:24