XLIV Posiedzenie Rady Gminy Osielsko 20 grudnia 2022 r. w dniu 2022-12-20

Rada Gminy Osielsko / Protokół z posiedzenia

1.
OTWARCIE SESJI.
2.
STWIERDZENIE QUORUM.
3.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.
Przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (1), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Landowski Maciej
NIEOBECNY:
ID głosowania: 150557, czas zakończenia: 2022-12-20 12:16:03
suma kontrolna: 44056dc867ea8d006273a6e5d588a05b
4.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW Z POPRZEDNICH SESJI (25.10.2022 I 22.11.2022).
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (25.10.2022 i 22.11.2022).
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (1), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Landowski Maciej
NIEOBECNY:
ID głosowania: 150558, czas zakończenia: 2022-12-20 12:16:52
suma kontrolna: b291f86fa62344677b018efc4157cb39
5.
SPRAWOZDANIE Z PRACY WÓJTA GMINY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI, W TYM Z WYKONANIA UCHWAŁ.
6.
UDZIELANIE PRZEZ WÓJTA WYJAŚNIEŃ NA PYTANIA DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA.
7.
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY Z DZIAŁALNOŚCI RADY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI,
8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK BIEŻĄCY,
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący,
Wyniki głosowania: ZA (13), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert
PRZECIW: Ziętara Przemysław
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Landowski Maciej
ID głosowania: 150559, czas zakończenia: 2022-12-20 12:45:14
suma kontrolna: bf2fcc78b8c3a240e9a358282930f467
9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2039.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039.
Wyniki głosowania: ZA (11), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej
PRZECIW: Ziętara Przemysław
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Różański Andrzej, Wolf Robert
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Landowski Maciej
ID głosowania: 150560, czas zakończenia: 2022-12-20 12:45:59
suma kontrolna: 0f8b9eac548e2de23215ba9c1e553228
10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA BUDŻETU GMINY OSIELSKO NA ROK 2023,
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Osielsko na rok 2023,
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Landowski Maciej
ID głosowania: 150561, czas zakończenia: 2022-12-20 13:29:03
suma kontrolna: 5f73c8c00147cdf6b6583d3e9575e1e0
11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OSIELSKO NA LATA 2023-2040.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2023-2040.
Wyniki głosowania: ZA (9), PRZECIW (4), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Szatkowska-Rzepka Danuta
PRZECIW: Matusewicz Andrzej, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Różański Andrzej
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Landowski Maciej
ID głosowania: 150562, czas zakończenia: 2022-12-20 13:33:40
suma kontrolna: 8fff661108651985f2c73bc0451c51b3
12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z UPŁYWEM ROKU BUDŻETOWEGO 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2022.
Wyniki głosowania: ZA (13), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW: Wiekierak Andrzej
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Landowski Maciej
ID głosowania: 150563, czas zakończenia: 2022-12-20 13:50:12
suma kontrolna: 4d2cdd09b0fc6723a91edadb4403b2a7
13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI BYDGOSKIEMU,
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu,
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Landowski Maciej
ID głosowania: 150564, czas zakończenia: 2022-12-20 13:51:02
suma kontrolna: 08a0ec9977a0943474b35e6c73ab5a14
14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA STRATEGII ROZWOJU GMINY OSIELSKO NA LATA 2022-2030
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Osielsko na lata 2022-2030
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Landowski Maciej
ID głosowania: 150565, czas zakończenia: 2022-12-20 14:06:45
suma kontrolna: 1e34b499a853812aab22c553700836f2
15.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA ZAMIANĘ GRUNTÓW POŁOŻONYCH W BOŻENKOWIE.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zamianę gruntów położonych w Bożenkowie.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Landowski Maciej
ID głosowania: 150566, czas zakończenia: 2022-12-20 14:10:01
suma kontrolna: 92f483e114f1271ced51cf5618af64cc
16.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA NAZW ULIC.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia nazw ulic.
Wyniki głosowania: ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Matusewicz Andrzej, Różański Andrzej
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Landowski Maciej
ID głosowania: 150567, czas zakończenia: 2022-12-20 14:10:36
suma kontrolna: 920211adc3343c748668501e90d3c3af
17.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA GÓRNYCH STAWEK OPŁAT PONOSZONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI ZA USŁUGI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH ORAZ ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH PONOSZONYCH PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI, KTÓRZY NIE SĄ ZOBOWIĄZANI DO PONOSZENIA OPŁAT ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI .
Podjęcie uchwały w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz odbierania odpadów komunalnych ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami .
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Landowski Maciej
ID głosowania: 150569, czas zakończenia: 2022-12-20 14:11:26
suma kontrolna: 7d126fe67be80777603acf89c1df3c99
18.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENÓW POŁOŻONYCH W OSIELSKU, GMINA OSIELSKO „OSIELSKO IV”
Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Osielsku, gmina Osielsko „OSIELSKO IV”
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Landowski Maciej
ID głosowania: 150570, czas zakończenia: 2022-12-20 14:12:21
suma kontrolna: c1f625ab0e7aa1aa50bc80812b7fd8b1
19.
PODJĘCIE UCHWAŁ W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARG: 19A. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI MIESZKAŃCA OSIELSKA NA DZIAŁANIA WÓJTA GMINY. 19B. PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI MIESZKI OSIELSKA NA DZIAŁANIA WÓJTA GMINY.
19A. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkańca Osielska na działania Wójta Gminy.
Wyniki głosowania: ZA (9), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (5), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Jedliński Janusz, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Różański Andrzej, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Cichański Konrad, Kamiński Paweł, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Szatkowska-Rzepka Danuta
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Landowski Maciej
ID głosowania: 150583, czas zakończenia: 2022-12-20 14:25:07
suma kontrolna: 5a5aefebe815fa420e2955f364dc5642
19B. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi mieszkanki Osielska na działania Wójta Gminy.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Landowski Maciej
ID głosowania: 150586, czas zakończenia: 2022-12-20 14:25:39
suma kontrolna: b132614da1517134873de2997eeebbde
20.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE USTALENIA WYSOKOŚCI I ZASAD WYPŁACANIA DIET DLA RADNYCH GMINY OSIELSKO.
Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości i zasad wypłacania diet dla radnych gminy Osielsko.
Wyniki głosowania: ZA (12), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (1), NIEOBECNY (1)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Wiekierak Andrzej
BRAK GŁOSU: Kamiński Paweł
NIEOBECNY: Landowski Maciej
ID głosowania: 150571, czas zakończenia: 2022-12-20 14:26:30
suma kontrolna: 1ccbaacb7f905679628db54558039821
21.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PRZEKAZANIA SKARGI DO WOJEWÓDZKIEGO SĄDU ADMINISTRACYJNEGO.
Podjęcie uchwały w sprawie przekazania skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.
Wyniki głosowania: ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (2)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Kamiński Paweł, Landowski Maciej
ID głosowania: 150572, czas zakończenia: 2022-12-20 14:27:29
suma kontrolna: 3ecdec6717c7f26aa389403223ec6f4a
22.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZATWIERDZENIA ROCZNEGO PLANU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ RADY GMINY OSIELSKO NA 2023 ROK
Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osielsko na 2023 rok
Wyniki głosowania: ZA (11), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (2)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Matusewicz Andrzej, Ziętara Przemysław
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Kamiński Paweł, Landowski Maciej
ID głosowania: 150573, czas zakończenia: 2022-12-20 14:29:22
suma kontrolna: 9a08239f8b209380e12dae6f14b5648c
23.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA RAMOWEGO PLANU PRACY RADY GMINY OSIELSKO NA 2023 R.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia ramowego planu pracy Rady Gminy Osielsko na 2023 r.
Wyniki głosowania: ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (2)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Kamiński Paweł, Landowski Maciej
ID głosowania: 150574, czas zakończenia: 2022-12-20 14:30:01
suma kontrolna: 02e3ae03844649f25ec70a596fb748f5
24.
SPRAWY ORGANIZACYJNE RADY -GŁOSOWANIE O ZDALNYM TRYBIE OBRADOWANIA KOLEJNEJ SESJI RADY GMINY OSIELSKO.
Sprawy organizacyjne Rady -wyrażenie w głosowaniu jawnym ustalenia trybu obrad kolejnej sesji Rady Gminy.
Wyniki głosowania: ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (2)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY: Kamiński Paweł, Landowski Maciej
ID głosowania: 150575, czas zakończenia: 2022-12-20 14:31:49
suma kontrolna: 280a971721bade90e6df3b230122f8d9
25.
WNIOSKI.
Wygenerowano w systemie Rada24.pl | 2022-12-21 08:16:31