XXX Posiedzenie Rady Gminy Osielsko w dniu 6 września 2022 r. w dniu 2022-09-06

Rada Gminy Osielsko / Protokół z posiedzenia

1.
OTWARCIE SESJI
2.
STWIERDZENIE QUORUM.
3.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.
Przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 138226, czas zakończenia: 2022-09-06 14:15:07
suma kontrolna: ab527358abc935c8f5685cb1d6402bbe
4.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁÓW Z POPRZEDNICH SESJI (21.06.2022 I 14.07.2022)
Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji (21.06.2022 i 14.07.2022)
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 138227, czas zakończenia: 2022-09-06 14:16:07
suma kontrolna: 104f04fc4c476743c0d57d576e869635
5.
SPRAWOZDANIE Z PRACY WÓJTA GMINY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI, W TYM Z WYKONANIA UCHWAŁ.
6.
UDZIELANIE PRZEZ WÓJTA WYJAŚNIEŃ NA PYTANIA DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA.
7.
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY Z DZIAŁALNOŚCI RADY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI,
8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK BIEŻĄCY,
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący.
Wyniki głosowania: ZA (8), PRZECIW (5), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Szatkowska-Rzepka Danuta
PRZECIW: Landowski Maciej, Matusewicz Andrzej, Różański Andrzej, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Kamiński Paweł, Wolf Robert
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 138223, czas zakończenia: 2022-09-06 14:55:20
suma kontrolna: bda5032e26f1a82978b061b84a743db9
9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2022-2039.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2039.
Wyniki głosowania: ZA (13), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW: Wiekierak Andrzej
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Różański Andrzej
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 138228, czas zakończenia: 2022-09-06 14:57:16
suma kontrolna: 4b7d98ec7bf39eab4fb8a5681888239a
10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZACIĄGNIĘCIA KREDYTU NA CZĘŚCIOWE FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETU GMINY OSIELSKO W ROKU 2022.
Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu na częściowe finansowanie deficytu budżetu gminy Osielsko w roku 2022.
Wyniki głosowania: ZA (9), PRZECIW (6), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Szatkowska-Rzepka Danuta
PRZECIW: Landowski Maciej, Matusewicz Andrzej, Różański Andrzej, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 138229, czas zakończenia: 2022-09-06 14:59:02
suma kontrolna: 06005234b561daa287bdbd287224b3ab
11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE OKREŚLENIA ŚREDNIEJ CENY JEDNOSTKI PALIWA W GMINIE OSIELSKO W ROKU SZKOLNYM 2022/2023.
Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Osielsko w roku szkolnym 2022/2023.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Różański Andrzej
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 138230, czas zakończenia: 2022-09-06 15:00:11
suma kontrolna: ebfd3d0ba5d101a3115d5533e86888da
12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZYJĘCIE NA RZECZ GMINY – GRUNTU POŁOŻONEGO W NIWACH.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy – gruntu położonego w Niwach.
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 138231, czas zakończenia: 2022-09-06 15:01:01
suma kontrolna: bf342972caf3e0fb55382ee62cd01cfe
13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA SPRZEDAŻ NIEZABUDOWANEJ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWEJ, STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ GMINY OSIELSKO.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Osielsko.
Wyniki głosowania: ZA (6), PRZECIW (7), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wolf Robert
PRZECIW: Landowski Maciej, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 138232, czas zakończenia: 2022-09-06 15:03:53
suma kontrolna: bd971784297e427fe28c0319c41e8151
14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NABYCIE GRUNTÓW POŁOŻONYCH W ŻOŁĘDOWIE Z PRZEZNACZENIEM POD INFRASTRUKTURĘ TECHNICZNĄ ORAZ NA INNE CELE PUBLICZNE.
Wniosek radgo R. Wolfa o zamknęcie dyskusji i przystąpienie do głosowania.
Wyniki głosowania: ZA (11), PRZECIW (2), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Matusewicz Andrzej, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW: Leszczyński Benedykt, Polasik Beata
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Kamiński Paweł, Ratuszna Iwona
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 138321, czas zakończenia: 2022-09-06 15:30:50
suma kontrolna: 9d3d6baa30e17d73772f1eb6afee3473
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie gruntów położonych w Żołędowie z przeznaczeniem pod infrastrukturę techniczną oraz na inne cele publiczne.
Wyniki głosowania: ZA (8), PRZECIW (7), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Szatkowska-Rzepka Danuta
PRZECIW: Kamiński Paweł, Landowski Maciej, Matusewicz Andrzej, Różański Andrzej, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 138222, czas zakończenia: 2022-09-06 15:31:26
suma kontrolna: 19a8ca6b3613fe1553a0db833f4b6956
15.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU GMINY OSIELSKO
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko.
Wyniki głosowania: ZA (8), PRZECIW (6), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Jedliński Janusz, Kossakowski Daniel, Landowski Maciej, Matusewicz Andrzej, Różański Andrzej, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW: Cichański Konrad, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Szatkowska-Rzepka Danuta
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Kamiński Paweł
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 138235, czas zakończenia: 2022-09-06 15:32:39
suma kontrolna: 75f7cf762a7347e2f10fda87b84754d1
16.
WNIOSKI.
Wygenerowano w systemie Rada24.pl | 2022-09-07 09:46:45