XXIX Nadzwyczajne posiedzenie Rady Gminy Osielsko w dniu 2022-07-14

Rada Gminy Osielsko / Protokół z posiedzenia

1.
OTWARCIE SESJI,
2.
STWIERDZENIE QUORUM,
3.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD,
Przyjęcie porządku obrad,
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 136678, czas zakończenia: 2022-07-14 14:23:06
suma kontrolna: 2fc2d09d306ac6d2fa7f290883972070
4.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY OSIELSKO NA 2022 R.,
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy Osielsko na 2022 r.,
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 136679, czas zakończenia: 2022-07-14 14:26:43
suma kontrolna: cf2414749256738a3bd53830c89e17d1
5.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OSIELSKO NA LATA 2022–2039.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Osielsko na lata 2022–2039.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Kossakowski Daniel, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wolf Robert, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Wiekierak Andrzej
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 136680, czas zakończenia: 2022-07-14 14:27:36
suma kontrolna: b95ae2ef0bab21f913687fceca27264c
6.
WNIOSKI.
Wygenerowano w systemie Rada24.pl | 2022-07-15 10:56:32