XVI Posiedzenie Rady Gminy Osielsko w dniu 2021-03-12

Rada Gminy Osielsko / Protokół z posiedzenia

1.
OTWARCIE SESJI.
2.
STWIERDZENIE QUORUM.
3.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.
Przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania: ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (1), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Ziętara Przemysław
BRAK GŁOSU: Cichański Konrad
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77114, czas zakończenia: 2021-03-12 11:16:43
suma kontrolna: c73dca39834d5b7219063f20c0e1ed23
4.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (1), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Cichański Konrad
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77115, czas zakończenia: 2021-03-12 11:20:14
suma kontrolna: 11b0e6e051ff12478363b11bc3a5f8f2
5.
SPRAWOZDANIE Z PRACY WÓJTA GMINY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI, W TYM Z WYKONANIA UCHWAŁ.
6.
UDZIELANIE PRZEZ WÓJTA WYJAŚNIEŃ NA PYTANIA DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA.
7.
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY Z DZIAŁALNOŚCI RADY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI,
8.
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCYCH KOMISJI O ZŁOŻONYCH SPRAWOZDANIACH ZA ROK 2020.
9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY NA ROK BIEŻĄCY,
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący,
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Różański Andrzej
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77116, czas zakończenia: 2021-03-12 12:08:00
suma kontrolna: d5f1da28a6da7f45a7cec497845110ec
10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY WPF NA LATA 2021-2031,
Wniosek 1. Wykreślenie z objaśnień WPF na lata 2021 - 2031 z zadania 36 części końcowej zadania brzmiąca :"wraz z budową drogi o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ulicy Słonecznej w Osielsku do zbiornika".
Wyniki głosowania: ZA (5), PRZECIW (10), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Landowski Maciej, Matusewicz Andrzej, Różański Andrzej, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77252, czas zakończenia: 2021-03-12 13:21:32
suma kontrolna: 7e5396e37a2842b869061837f4ab970f
Wniosek 2: Uszczegółowienie tytułu inwestycji na : "Budowa rurociągu odwodnieniowego w rejonie ul. Jana Pawła II, Marsowej, ul. Opalowej i Księżycowej".
Wyniki głosowania: ZA (5), PRZECIW (9), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Landowski Maciej, Matusewicz Andrzej, Różański Andrzej, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Kamiński Paweł
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77253, czas zakończenia: 2021-03-12 13:22:42
suma kontrolna: f3d0ea2e643aad34f1b397b581c21c60
Wniosek 3. Zmienić w punkcie 36 objaśnień do WPF na lata 2021-31 zapis w części drugiej która brzmi : wraz z budową drogi o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od ul. Słonecznej w Osielsku do zbiornika na zapis: oraz na rok 2025 budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej na odcinku od. Ul. Słonecznej do zbiornika.
Wyniki głosowania: ZA (10), PRZECIW (2), WSTRZYMUJĘ SIĘ (3), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta
PRZECIW: Landowski Maciej, Różański Andrzej
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Matusewicz Andrzej, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77254, czas zakończenia: 2021-03-12 13:23:55
suma kontrolna: 5f0f4d03a39da724dadfa435a1e2b2da
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany WPF na lata 2021-2031,
Wyniki głosowania: ZA (10), PRZECIW (2), WSTRZYMUJĘ SIĘ (3), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta
PRZECIW: Landowski Maciej, Różański Andrzej
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Matusewicz Andrzej, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77117, czas zakończenia: 2021-03-12 13:48:04
suma kontrolna: d1048818a7268488e798ff7dc88cc8ba
11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZYJĘCIE NA RZECZ GMINY – GRUNTU POŁOŻONEGO W OSIELSKU- DZ. NR 706/62.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy – gruntu położonego w Osielsku- dz. nr 706/62.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW: Różański Andrzej
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77118, czas zakończenia: 2021-03-12 13:50:00
suma kontrolna: 85b3cb2b3adc5d2b9d7423979e851c7f
12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZYJĘCIE NA RZECZ GMINY – GRUNTU POŁOŻONEGO W BOŻENKOWIE.
Podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy – gruntu położonego w Bożenkowie.
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77119, czas zakończenia: 2021-03-12 13:51:17
suma kontrolna: 4d2e27fe8ca757e6a8fe4eaf7d23d7fb
13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZYJĘCIE NA RZECZ GMINY – GRUNTU POŁOŻONEGO W OSIELSKU - DZ. NR 706/90
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy – gruntu położonego w Osielsku - dz. nr 706/90
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW: Różański Andrzej
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77120, czas zakończenia: 2021-03-12 13:52:02
suma kontrolna: be50a75b3880498968a66b220289a61d
14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI BYDGOSKIEMU NA REALIZACJĘ ZADAŃ NA DROGACH POWIATOWYCH.
Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Bydgoskiemu na realizację zadań na drogach powiatowych.
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77121, czas zakończenia: 2021-03-12 13:52:46
suma kontrolna: df5fc3b879c393ddf49dd6df16fe153a
15.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYZNACZENIA OBSZARÓW I GRANIC AGLOMERACJI OSIELSKO I DOBRCZ.
Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszarów i granic aglomeracji Osielsko i Dobrcz.
Wyniki głosowania: ZA (13), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Kamiński Paweł, Ziętara Przemysław
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77122, czas zakończenia: 2021-03-12 13:53:35
suma kontrolna: 717ced5f8b9a0e75c3ddce66fe82fbb4
16.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE PROGRAMU OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OSIELSKO NA 2021 ROK.
Podjęcie uchwały w sprawie Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Osielsko na 2021 rok.
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77123, czas zakończenia: 2021-03-12 13:54:50
suma kontrolna: 7e94a6e3c539f877d30bfe2e44dfa26a
17.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA STATUTU GMINY OSIELSKO.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Osielsko.
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Ziętara Przemysław
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77124, czas zakończenia: 2021-03-12 14:02:38
suma kontrolna: 27b42f28690a20eaea360b53da7124f3
18.A
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁANIA WÓJTA GMINY OSIELSKO: A) ROZPATRZENIE SKARGI ZASADNEJ,
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko: a) rozpatrzenie skargi zasadnej,
Wyniki głosowania: ZA (5), PRZECIW (10), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Landowski Maciej, Matusewicz Andrzej, Różański Andrzej, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77125, czas zakończenia: 2021-03-12 14:30:53
suma kontrolna: 76af64983e650eb44176dc464ce3bf2a
18.B.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA DZIAŁANIA WÓJTA GMINY OSIELSKO: B) ROZPATRZENIE SKARGI BEZZASADNEJ.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Wójta Gminy Osielsko: b) rozpatrzenie skargi bezzasadnej.
Wyniki głosowania: ZA (10), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (5), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU: Landowski Maciej, Matusewicz Andrzej, Różański Andrzej, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
NIEOBECNY:
ID głosowania: 77126, czas zakończenia: 2021-03-12 14:33:13
suma kontrolna: 1e97757d4b56007a70fc7a2a29202f6a
19.
WNIOSKI
Wygenerowano w systemie Rada24.pl | 2021-03-15 07:45:51