XIV Posiedzenie Rady Gminy Osielsko w dniu 2021-01-18

Rada Gminy Osielsko / Protokół z posiedzenia

1.
OTWARCIE SESJI.
2.
STWIERDZENIE QUORUM.
3.
PRZYJĘCIE PORZĄDKU OBRAD.
Przyjęcie porządku obrad.
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 68130, czas zakończenia: 2021-01-18 15:25:24
suma kontrolna: c83e66b5092089e11a303cc6deafcdd8
4.
PRZYJĘCIE PROTOKOŁU Z POPRZEDNIEJ SESJI.
Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 68131, czas zakończenia: 2021-01-18 15:26:22
suma kontrolna: 16e56d09c29e86e9dc5b893a1075ac05
5.
SPRAWOZDANIE Z PRACY WÓJTA GMINY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI, W TYM Z WYKONANIA UCHWAŁ.
6.
UDZIELANIE PRZEZ WÓJTA WYJAŚNIEŃ NA PYTANIA DOTYCZĄCE SPRAWOZDANIA.
7.
INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO RADY Z DZIAŁALNOŚCI RADY W OKRESIE MIĘDZY SESJAMI,
8.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZYJĘCIE NA RZECZ GMINY – GRUNTU POŁOŻONEGO W NIEMCZU,
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy – gruntu położonego w Niemczu.
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 68132, czas zakończenia: 2021-01-18 16:20:42
suma kontrolna: 83cb5c21c5c52f2261197cfa1d2803ff
9.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA PRZYJĘCIA NA RZECZ GMINY DAROWIZNY - GRUNTU POŁOŻONEGO W OBRĘBIE EWIDENCYJNYM NIEMCZ, MIEJSCOWOŚĆ NIEMCZ.
Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcia na rzecz gminy darowizny - gruntu położonego w obrębie ewidencyjnym Niemcz, miejscowość Niemcz.
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 68133, czas zakończenia: 2021-01-18 16:21:41
suma kontrolna: 4517718799379e4562fd53b3f33f2041
10.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA ROCZNEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI NA 2021 R.
Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 r.
Wyniki głosowania: ZA (11), PRZECIW (2), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Ziętara Przemysław
PRZECIW: Landowski Maciej, Różański Andrzej
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Matusewicz Andrzej, Wiekierak Andrzej
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 68134, czas zakończenia: 2021-01-18 16:22:34
suma kontrolna: ffbce7e78747add9486213696cf22588
11.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ODMOWY UZGODNIENIA PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE NADWIŚLAŃSKIEGO PARKU KRAJOBRAZOWEGO,
Podjęcie uchwały w sprawie odmowy uzgodnienia projektu uchwały w sprawie Nadwiślańskiego Parku Krajobrazowego,
Wyniki głosowania: ZA (15), PRZECIW (0), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW:
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 68135, czas zakończenia: 2021-01-18 16:23:24
suma kontrolna: 1d59876a52770daa8b244b4b591004c1
12.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE UZGODNIENIA PROJEKTU UCHWAŁY W SPRAWIE PRZYJĘCIA PROJEKTU UCHWAŁY ZMIENIAJĄCEJ UCHWAŁĘ W SPRAWIE OBSZARU CHRONIONEGO KRAJOBRAZU ZALEWU KORONOWSKIEGO,
Podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia projektu uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie Obszaru Chronionego Krajobrazu zalewu Koronowskiego,
Wyniki głosowania: ZA (14), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (0), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej
PRZECIW: Ziętara Przemysław
WSTRZYMUJĘ SIĘ:
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 68136, czas zakończenia: 2021-01-18 16:24:26
suma kontrolna: a35946762bf37a04eab900ab9ee170d2
13.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI,
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi,
Wyniki głosowania: ZA (9), PRZECIW (4), WSTRZYMUJĘ SIĘ (2), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Cichański Konrad, Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Lachowska Krystyna, Leszczyński Benedykt, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Słysz Arkadiusz
PRZECIW: Landowski Maciej, Matusewicz Andrzej, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Różański Andrzej, Ziętara Przemysław
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 68137, czas zakończenia: 2021-01-18 16:45:43
suma kontrolna: 959e75d1304918a7dcc1c0a92b9500e0
14.
PODJĘCIE UCHWAŁY W SPRAWIE ROZPATRZENIA PETYCJI.
Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji.
Wyniki głosowania: ZA (13), PRZECIW (1), WSTRZYMUJĘ SIĘ (1), BRAK GŁOSU (0), NIEOBECNY (0)
Lista imienna
ZA: Jedliński Janusz, Kamiński Paweł, Landowski Maciej, Leszczyński Benedykt, Matusewicz Andrzej, Mikulski Stanisław, Polasik Beata, Ratuszna Iwona, Różański Andrzej, Słysz Arkadiusz, Szatkowska-Rzepka Danuta, Wiekierak Andrzej, Ziętara Przemysław
PRZECIW: Lachowska Krystyna
WSTRZYMUJĘ SIĘ: Cichański Konrad
BRAK GŁOSU:
NIEOBECNY:
ID głosowania: 68138, czas zakończenia: 2021-01-18 16:49:12
suma kontrolna: 4357dfd65f446d6468cf425ca3b5812b
15.
WNIOSKI.
Wygenerowano w systemie Rada24.pl | 2021-01-19 07:40:01