W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie 92/2019

Zarządzenie nr 92/2019
Wójta Gminy
z dnia 18 grudnia 2019
w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2015 r. , poz.1515 ze zm.), art.  4 ust. 1 pkt  2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej  (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 712 i 2020 ze zm.) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za usługi komunalne i korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej.
Wójt Gminy Osielsko zarządza, co następuje:
§ 1. Zatwierdzam   cennik  Gminnego  Ośrodka Sportu i  Rekreacji w Osielsku w zakresie
wynajmu hali sportowej, umieszczania reklam i wynajmu miejsc pod działalność gospodarczą na obiektach sportowych w zarządzie GOSiR, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.  Traci moc Zarządzenie Nr 56/2010 Wójta Gminy Osielsko z dnia 22 grudnia 2010r. w  
       sprawie cen i opłat  za  korzystanie z obiektów i  urządzeń  użyteczności  publicznej  
       będących  w  zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku,  wraz  ze  
       zmianami.
§ 3.  Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji      
       w Osielsku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.
Załącznik do zarządzenia Nr 92/2019                  Wójta Gminy Osielsko z dnia 18 grudnia 2019

Cennik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.

I.     Obiekty sportowe:


A.    Hala sportowa:
1. Jednostką rozliczeniową  za korzystanie z hali stanowiącą podstawę ustalania  cen jest
    jedna  godzina (60 min) oznaczona literą h.
2.  Wynajem hali na zajęcia sportowe:
1) cała hala - 150 zł/h;
2) ½ hali - 75 zł/h.
3. Zorganizowane   grupy  zawodników  zrzeszonych  w klubach  sportowych  mających
    siedzibę  na  terenie  gminy Osielsko,  korzystają  z  hali w  ramach  wolnych  miejsc  
    na  podstawie  zawartych  umów.   Odpłatność za korzystanie z hali wynosi:
1) cała hala -  24 zł/h;
2) ½ hali - 12 zł/h;
4.  Wynajem  hali  na  pozostałe  imprezy  o  charakterze  komercyjnym  –  cena  nie   
      niższa niż określona w ust.2, do negocjacji z dyrektorem GOSiR ( potwierdzonych odpowiednim protokołem)                                        
5.   za wynajem hali na  cele sportowe (zawody, turnieje) na czas dłuższy niż 6h
      –  możliwość zniżki do 50%, za zgodą wójta.

B.    Stadion Żołędowo:
1.    Jednostką rozliczeniową za korzystanie z boiska sportowego stanowiącą podstawę ustalenia cen jest 1 godz. (60 min.) oznaczona literą h;
2.    wynajęcie stadionu  na cele sportowe     – 200 zł/h;
3.    wynajęcie torów  łuczniczych        – 200 zł/h;
4.    wynajęcie stadionu na cele komercyjne     – 600 zł/h;
5.    wynajęcie stadionu na obozy sportowe     – do negocjacji;
6.    wynajęcie pomieszczenia klubowego     – 30zł /h;
7.    zorganizowane grupy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie gminy Osielsko korzystają z obiektu w ramach wolnych miejsc  na podstawie zawartych umów.  Odpłatność za korzystanie z obiektu wynosi 12 zł/h.


C.    Boiska sportowe, piłkarskie o nawierzchni trawiastej:
1.    w Jarużynie 30 zł/h;
2.    zorganizowane grupy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie gminy Osielsko korzystają z obiektu w ramach wolnych miejsc  na podstawie zawartych umów. Odpłatność za korzystanie z obiektu wynosi 12 zł/h.

D. Boiska wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni:
1.    w Niemczu 30 zł/h;
2.    w Jarużynie 20 zł/h;
3.    w Żołędowie 75 zł/h;
4.    zorganizowane grupy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie gminy Osielsko korzystają z obiektu w ramach wolnych miejsc  na podstawie zawartych umów. Odpłatność za korzystanie z obiektu wynosi 12 zł/h. ( w tym Orliki ).

E.    Gminna baza wypoczynkowa w Bożenkowie:
1.    wynajem na dobę w tygodniu 200 zł oraz 10 zł/ osoba nocleg za dobę;
2.    wynajem na dobę w weekend 400 zł oraz 10 zł/ osoba nocleg za dobę.

F.    Boisko do baseballa:
1.    za trening/mecz 300 zł;
2.    zorganizowane grupy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie gminy Osielsko korzystają z obiektu w ramach wolnych miejsc  na podstawie zawartych umów. Odpłatność za korzystanie z obiektu wynosi 12 zł/h.  

G.    Tor speedrowerowy:
1.    za korzystanie z obiektu 12 zł/h.

H.    Korty tenisowe:
1.   za korzystanie z obiektu 12 zł/h.

I.    Umieszczanie reklam na obiektach w zarządzie GOSiR oraz wynajem pod działalność gospodarczą:
1.    cena 1m2 planszy reklamowej – obiekty sportowe  w Osielsku  – 40 zł/miesięcznie;
2.    cena 1m2 planszy reklamowej – obiekty sportowe  w Żołędowie – 30 zł/miesięcznie;
3.    cena 1m2 planszy reklamowej – obiekty sportowe  w Niemczu  – 25 zł/miesięcznie;
4.    cena 1m2 planszy reklamowej – obiekty sportowe  w Jarużynie  – 20 zł/miesięcznie;
5.    stoisko w czasie organizowanych imprez na obiektach – od 60,00 zł do 1.000 zł w zależności od wielkości i asortymentu,  do negocjacji z dyrektorem GOSiR-u;   ( potwierdzone odpowiednim protokołem)
6.    wynajem powierzchni pod automaty z napojami – w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.
7.    Odpłatność za umieszczanie materiałów pojedynczych wystawionych w uzgodnionym miejscu w obiektach GOSiR:
-    za materiały o wymiarach do A4 włącznie  – 10 zł / miesiąc kalendarzowy
-    za materiały o wymiarach powyżej A4 do A3 włącznie – 18 zł / miesiąc kalendarzowy
-    za materiały o wymiarach powyżej A3  – wg cen jak dla plansz reklamowych   ( cena zależna od powierzchni, miejsca lokalizacji i ceny za 1 m2).    


II.     Na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań         
 poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw, od dnia 11.10.2019 weterani i weterani poszkodowani korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z powyższych uprawnień jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.
 
III.      Dyrektor GOSiR jest upoważniony do:
a)    udostępniania administrowanych przez GOSiR obiektów i urządzeń oraz świadczenia    usług bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach w celach promocyjnych jednostki oraz w ramach realizacji kalendarza imprez;
b)    udostępniania obiektów i świadczenia usług bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach  świadczeniobiorcom na ich pisemny wniosek w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym rodzaj świadczeń na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Osielsko, a także osób niepełnosprawnych (świetlice terapii zajęciowej, socjoterapeutyczne i podobne). Powyższe powinno być potwierdzone pisemną zgodą wójta.


Powiadom znajomego