W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie Nr 81/2022

Zarządzenie Nr 81/2022
Wójta Gminy Osielsko
z dnia 26 października 2022 r.

w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2022 r., poz.559 z późn. zm..), art. 4 ust. 1 pkt 2 w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (t. j.: Dz.U. z 2021 r., poz. 679.) oraz § 1 i § 2 Uchwały Nr IV/43/07 Rady Gminy Osielsko z dnia 26 czerwca 2007 r. w sprawie opłat za usługi komunalne i korzystania z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej. 
Wójt Gminy Osielsko zarządza, co następuje:
§ 1. Zatwierdzam cennik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku w zakresie wynajmu hali sportowej, umieszczania reklam i wynajmu miejsc pod działalność gospodarczą na obiektach sportowych w zarządzie GOSiR, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia
§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 37 Wójta Gminy Osielsko z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie cen i opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej będących w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku, wraz ze zmianami.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2022 roku.
 

Załącznik do zarządzenia Nr  81/2022
Wójta Gminy Osielsko z dnia 26 października 2022 r.

Cennik Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.

I.  Obiekty sportowe:

A. Hala sportowa:
1. Jednostką rozliczeniową za korzystanie z hali stanowiącą podstawę ustalania cen jest jedna godzina (60 min) oznaczona literą h.
2. Wynajem hali na zajęcia sportowe:
1) cała hala – 180,00 zł/h;
2) ½ hali – 90,00 zł/h. 
3. Zorganizowane grupy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie gminy Osielsko, korzystają z hali w ramach wolnych miejsc na podstawie zawartych umów. Odpłatność za korzystanie z hali wynosi: 
1) cała hala – 28,00 zł/h;
2) ½ hali – 14,00 zł/h; 
4. Wynajem hali na pozostałe imprezy o charakterze komercyjnym – cena nie niższa niż określona w ust.2, do negocjacji z dyrektorem GOSiR (potwierdzonych odpowiednim protokołem)
5. Za wynajem hali na cele sportowe (zawody, turnieje) na czas dłuższy niż 6h –możliwość zniżki do 50%, za zgodą wójta.

B. Stadion Żołędowo:
1. Jednostką rozliczeniową za korzystanie z boiska sportowego stanowiącą podstawę ustalenia cen jest 1 godz. (60 min.) oznaczona literą h;
2. wynajęcie stadionu na cele sportowe  – 250,00 zł/h; 
3. wynajęcie torów łuczniczych   – 250,00 zł/h;
4. wynajęcie stadionu na cele komercyjne  – 750,00 zł/h;
5. wynajęcie stadionu na obozy sportowe  – do negocjacji;
6. wynajęcie pomieszczenia klubowego  – 30,00 zł /h;
7. zorganizowane grupy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie gminy Osielsko korzystają z obiektu w ramach wolnych miejsc na podstawie zawartych umów. Odpłatność za korzystanie z obiektu wynosi 14,00 zł/h. 

C. Boisko sportowe w Niemczu przy ul. Jana Matejki 
1. Jednostką rozliczeniową za korzystanie z boiska sportowego stanowiącą podstawę ustalenia cen jest 1 godz. (60 min.) oznaczona literą h;
2. wynajęcie stadionu na cele sportowe  – 250,00 zł/h; 
3. wynajęcie stadionu na cele komercyjne  – 750,00 zł/h;
4. wynajęcie stadionu na obozy sportowe  – do negocjacji;
5. zorganizowane grupy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie gminy Osielsko korzystają z obiektu w ramach wolnych miejsc na podstawie zawartych umów.  Odpłatność za korzystanie z obiektu wynosi 14 zł/h. 

D. Boisko sportowe w Osielsku przy ul. Wierzbowej
1. Jednostką rozliczeniową za korzystanie z boiska sportowego stanowiącą podstawę ustalenia cen jest 1 godz. (60 min.) oznaczona literą h;
2. wynajęcie stadionu na cele sportowe  – 200 zł/h; 
3. wynajęcie stadionu na cele komercyjne  – 700 zł/h;
4. wynajęcie stadionu na obozy sportowe  – do negocjacji;
5. zorganizowane grupy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie gminy Osielsko korzystają z obiektu w ramach wolnych miejsc na podstawie zawartych umów. Odpłatność za korzystanie z obiektu wynosi 14 zł/h. 

E. Boiska sportowe, piłkarskie o nawierzchni trawiastej:
1. w Jarużynie 30 zł/h;
2. zorganizowane grupy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie gminy Osielsko korzystają z obiektu w ramach wolnych miejsc na podstawie zawartych umów. Odpłatność za korzystanie z obiektu wynosi 12 zł/h.

D. Boiska wielofunkcyjne o sztucznej nawierzchni:
1. w Niemczu 30 zł/h; 
2. w Jarużynie 20 zł/h;
3. w Żołędowie 75 zł/h;
4. zorganizowane grupy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie gminy Osielsko korzystają z obiektu w ramach wolnych miejsc na podstawie zawartych umów. Odpłatność za korzystanie z obiektu wynosi 12 zł/h. (w tym Orliki).

E. Gminna baza wypoczynkowa w Bożenkowie:
1. wynajem na dobę w tygodniu 200 zł oraz 10 zł/ osoba nocleg za dobę;
2. wynajem na dobę w weekend 400 zł oraz 10 zł/ osoba nocleg za dobę.

F. Boisko do baseballa:
1. za trening/mecz 450 zł;
2. zorganizowane grupy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie gminy Osielsko korzystają z obiektu w ramach wolnych miejsc na podstawie zawartych umów. Odpłatność za korzystanie z obiektu wynosi 12 zł/h.


G. Tor speedrowerowy:
1. za korzystanie z obiektu 14 zł/h.

H. Korty tenisowe:
1.   za korzystanie z obiektu 30 zł/h.

I. Umieszczanie reklam na obiektach w zarządzie GOSiR oraz wynajem pod działalność gospodarczą:
1. cena 1m2 planszy reklamowej – obiekty sportowe w Osielsku – 50 zł/miesięcznie;
2. cena 1m2 planszy reklamowej – obiekty sportowe w Żołędowie – 40 zł/miesięcznie;
3. cena 1m2 planszy reklamowej – obiekty sportowe w Niemczu  – 35 zł/miesięcznie;
4. cena 1m2 planszy reklamowej – obiekty sportowe  w Jarużynie  – 30 zł/miesięcznie;
5. stoisko w czasie organizowanych imprez na obiektach – od 150,00 zł do 1.500 zł w zależności od wielkości i asortymentu, do negocjacji z dyrektorem GOSiR-u; (potwierdzone odpowiednim protokołem)
6. wynajem powierzchni pod automaty z napojami – w drodze wyboru najkorzystniejszej oferty.
7. Odpłatność za umieszczanie materiałów pojedynczych wystawionych w uzgodnionym miejscu w obiektach GOSiR:
- za materiały o wymiarach do A4 włącznie – 40 zł / miesiąc kalendarzowy
- za materiały o wymiarach powyżej A4 do A3 włącznie – 50 zł / miesiąc kalendarzowy
- za materiały o wymiarach powyżej A3 – wg cen jak dla plansz reklamowych (cena zależna od powierzchni, miejsca lokalizacji i ceny za 1 m2). 
II.  Na podstawie Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa oraz niektórych innych ustaw, od dnia 11.10.2019 weterani i weterani poszkodowani korzystają bezpłatnie z hali sportowej, siłowni i pływalni, będących w zasobie jednostek samorządu terytorialnego. Dokumentem potwierdzającym prawo do korzystania z powyższych uprawnień jest legitymacja weterana lub weterana poszkodowanego.

 III.   Dyrektor GOSiR jest upoważniony do:
a) udostępniania administrowanych przez GOSiR obiektów i urządzeń oraz świadczenia usług bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach w celach promocyjnych jednostki oraz w ramach realizacji kalendarza imprez;
b) udostępniania obiektów i świadczenia usług bezpłatnie lub na preferencyjnych zasadach świadczeniobiorcom na ich pisemny wniosek w szczególnie uzasadnionych przypadkach, gdy przemawia za tym rodzaj świadczeń na rzecz dzieci i młodzieży z terenu gminy Osielsko, a także osób niepełnosprawnych (świetlice terapii zajęciowej, socjoterapeutyczne i podobne). Powyższe powinno być potwierdzone pisemną zgodą wójta.

Powiadom znajomego