W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zarządzenie nr 42/2022

ZARZĄDZENIE Nr 42/2022
WÓJTA GMINY OSIELSKO
z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w zarządzie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku 

§ 1. Treść § 1 Zarządzenia Nr 40/2012 z dnia 29 października 2012 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w Osielsku ze zmianą Zarządzeniem Nr 24/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. oraz ze zmianą Zarządzeniem nr 90/2015 z dnia 29 grudnia 2015, i Zarządzeniem Nr 2/2017 z dnia 3 stycznia 2017 i Zarządzeniem Nr 47/2019 z dnia 4 lipca 2019r.,  otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się następujące ceny za korzystanie z krytej pływalni w Osielsku:
1) bilet normalny:
a)  7,50  zł/h - od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 15.00,
b) 10,00 zł/h - od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 22.00, 
c) 11,00 zł/h - w weekendy i święta;
2) bilet ulgowy:
a) 6,00 zł/h – od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-15.00,
b) 7,00 zł/h - od poniedziałku do piątku w godz. 15.00- 22.00, 
c) 8,50 zł/h - w weekendy i święta;
3) bilety normalne dla grup zorganizowanych (min.15 osób): 
a) 7,00  zł /h - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00,
b) 8,50  zł/h - od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 22.00, 
c) 10,00 zł/h - w weekendy i święta;
4) bilety ulgowe dla grup zorganizowanych (min.15 osób):
a)  5,00  zł/h - od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 22.00,
b)  6,00 zł/h - w weekendy i święta;
5) bilet dla osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji, bądź inwalidy I grupy – 3,00 zł/h we wszystkie dni przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych wymagających opieki osoby drugiej wstęp opiekuna jest bezpłatny;
6) bilet dla osoby legitymującej się „Kartą Dużej Rodziny” – 4 zł/h we wszystkie dni i godziny;
7) Karta Wstępu na Basen
15,00 zł – Wykup (jednorazowy) Karty Wstępu na Basen Doładowanie Kart Wstępu:
a) 50,- zł  (wartość środków zgromadzonych na Karcie powiększona do  – 60,- zł) – do wykorzystania w ciągu 180 dni
b) 100,- zł  (wartość środków zgromadzonych na Karcie powiększona do – 120,- zł) – do wykorzystania w ciągu 1 roku
c) 150,- zł  (wartość środków zgromadzonych na Karcie powiększona do – 180,- zł) – do wykorzystania w ciągu 1 roku
8) rezerwacja 1 toru – 70,00  zł/h;
9) rezerwacja całego basenu – 600,00  zł/h,
10) indywidualna nauka pływania organizowana przez GOSiR:
 a)  dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 roku życia :
 - indywidualnie - 35 zł/ h,
 - 2 osoby jednocześnie 60 zł/ h;
 b) dla osób powyżej 18 roku życia:
 - indywidualnie – 45zł/h,
 - 2 osoby jednocześnie – 80zł/h;
 c) dla osoby dorosłej z dzieckiem – 70zł/h.
2. Poprzez jednostkę czasu oznaczoną jako litera h należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut). Czas pobytu na pływalni naliczany jest od momentu przejścia bramki „wejście” do momentu podejścia do kasy, bramki „wyjście”.
3. Za przekroczenie limitu czasu jest pobierana dopłata:
1) w wysokości 1/60 ceny odpowiedniego, jednorazowego biletu za każdą minutę w przypadku korzystania z basenu na podstawie wykupionego jednorazowego biletu - płatność w kasie przy wyjściu.
4. Dzieci do lat 3 (nieukończone 3 lata) - wstęp bezpłatny (pod opieką dorosłych, wiek dziecka należy udokumentować).
5. Osoby uprawnione do korzystania z biletów ulgowych: 
1) dzieci od lat 3, 
2) młodzież szkolna oraz studenci do 25 lat włącznie za okazaniem stosownej legitymacji, 
3) emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne (poza wymienionymi w ust. 1 pkt 5) - wszyscy za okazaniem stosownej legitymacji, 
4) rodzice towarzyszący dzieciom w wieku do lat 3,
5) członkowie rodziny – min. 3 osoby (2+min.1 dziecko lub 1+2 dzieci).
6. Aby zakupić bilety dla grupy zorganizowanej, grupa musi liczyć minimum 15 osób. Wstęp osoby prowadzącej zajęcia jest bezpłatny (na 1 osobę prowadzącą zajęcia może przypadać nie więcej niż 15 osób). Rezerwacje grupowe, całego basenu bądź torów - po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Pływalni.
7. Zorganizowane grupy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie gminy Osielsko korzystają z pływalni odpłatnie. Opłata za rezerwację 1 toru na 1 godz. dla maksymalnie 8 osób wynosi 15,00 zł. Upoważnia się Dyrektora GOSiR do udostępnienia nieodpłatnych godzin dla klubów sportowych mających siedzibę na terenie gminy Osielsko, których zawodnicy osiągają wysokie wyniki na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w pływaniu lub triatlonie, w ramach wolnych miejsc na torach pływalni.
8. W ramach zajęć dydaktycznych, zorganizowane grupy szkolne ze szkół, dla których organem założycielskim jest Gmina Osielsko, korzystają z pływalni nieodpłatnie. 
9. W okresie ferii, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych korzysta z pływalni w dni powszednie do godz. 1500 (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) za odpłatnością 1,00 zł/h, a osoba dorosła sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat 10 korzysta z pływalni za odpłatnością 4,00 zł. 
10. Odpłatność za udział w zajęciach zorganizowanych przez GOSiR oraz opłata za zajęcia indywidualne organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie obiektów GOSiR, ustalona zostaje każdorazowo przez Dyrektora GOSiR. Wartość ustalonej odpłatności dla indywidualnego uczestnika nie może przekraczać równowartości 500% ceny normalnego biletu wstępu na pływalnię.
11. Cena za pobyt w łaźni parowej wynosi 0,40  zł za każdą rozpoczętą minutę i stanowi dodatkową odpłatność oprócz biletu wstępu na pływalnię – płatność za pobyt w łaźni parowej w kasie przy wyjściu.”

12. Cena za 60 minutowe wejście na saunę parową wynosi 15zł/h (w przypadku kiedy Klient korzysta wyłącznie z sauny). Za przekroczenie limitu czasu przebywania na saunie jest pobierana dopłata w wysokości 0,25 zł za każdą kolejną minutę - płatność w kasie przy wyjściu.
13. Cena wynajmu salki konferencyjnej – 25,00 zł/h.
§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Osielsko z dnia 4 lipca 2019  roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w Osielsku wraz ze zmianami.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022 r.                  
§ 1. Treść § 1 Zarządzenia Nr 40/2012 z dnia 29 października 2012 w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w Osielsku ze zmianą Zarządzeniem Nr 24/2013 z dnia 12 czerwca 2013 r. oraz ze zmianą Zarządzeniem nr 90/2015 z dnia 29 grudnia 2015, i Zarządzeniem Nr 2/2017 z dnia 3 stycznia 2017 i Zarządzeniem Nr 47/2019 z dnia 4 lipca 2019r.,  otrzymuje brzmienie:
„§ 1. 1. Ustala się następujące ceny za korzystanie z krytej pływalni w Osielsku:
1) bilet normalny:
a)  7,50  zł/h - od poniedziałku do piątku w godz. 6.00 - 15.00,
b) 10,00 zł/h - od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 22.00, 
c) 11,00 zł/h - w weekendy i święta;
2) bilet ulgowy:
a) 6,00 zł/h – od poniedziałku do piątku w godz. 6.00-15.00,
b) 7,00 zł/h - od poniedziałku do piątku w godz. 15.00- 22.00, 
c) 8,50 zł/h - w weekendy i święta;
3) bilety normalne dla grup zorganizowanych (min.15 osób): 
a) 7,00  zł /h - od poniedziałku do piątku w godz. 7.00-15.00,
b) 8,50  zł/h - od poniedziałku do piątku w godz. 15.00 - 22.00, 
c) 10,00 zł/h - w weekendy i święta;
4) bilety ulgowe dla grup zorganizowanych (min.15 osób):
a)  5,00  zł/h - od poniedziałku do piątku w godz. od 6.00 do 22.00,
b)  6,00 zł/h - w weekendy i święta;
5) bilet dla osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności lub niezdolnej do samodzielnej egzystencji, bądź inwalidy I grupy – 3,00 zł/h we wszystkie dni przy czym w przypadku osób niepełnosprawnych wymagających opieki osoby drugiej wstęp opiekuna jest bezpłatny;
6) bilet dla osoby legitymującej się „Kartą Dużej Rodziny” – 4 zł/h we wszystkie dni i godziny;
7) Karta Wstępu na Basen
15,00 zł – Wykup (jednorazowy) Karty Wstępu na Basen Doładowanie Kart Wstępu:
a) 50,- zł  (wartość środków zgromadzonych na Karcie powiększona do  – 60,- zł) – do wykorzystania w ciągu 180 dni
b) 100,- zł  (wartość środków zgromadzonych na Karcie powiększona do – 120,- zł) – do wykorzystania w ciągu 1 roku
c) 150,- zł  (wartość środków zgromadzonych na Karcie powiększona do – 180,- zł) – do wykorzystania w ciągu 1 roku
8) rezerwacja 1 toru – 70,00  zł/h;
9) rezerwacja całego basenu – 600,00  zł/h,
10) indywidualna nauka pływania organizowana przez GOSiR:
 a)  dla dzieci i młodzieży do  ukończenia 18 roku życia :
 - indywidualnie - 35 zł/ h,
 - 2 osoby jednocześnie 60 zł/ h;
 b) dla osób powyżej 18 roku życia:
 - indywidualnie – 45zł/h,
 - 2 osoby jednocześnie – 80zł/h;
 c) dla osoby dorosłej z dzieckiem – 70zł/h.
2. Poprzez jednostkę czasu oznaczoną jako litera h należy rozumieć godzinę zegarową (60 minut). Czas pobytu na pływalni naliczany jest od momentu przejścia bramki „wejście” do momentu podejścia do kasy, bramki „wyjście”.
3. Za przekroczenie limitu czasu jest pobierana dopłata:
1) w wysokości 1/60 ceny odpowiedniego, jednorazowego biletu za każdą minutę w przypadku korzystania z basenu na podstawie wykupionego jednorazowego biletu - płatność w kasie przy wyjściu.
4. Dzieci do lat 3 (nieukończone 3 lata) - wstęp bezpłatny (pod opieką dorosłych, wiek dziecka należy udokumentować).
5. Osoby uprawnione do korzystania z biletów ulgowych: 
1) dzieci od lat 3, 
2) młodzież szkolna oraz studenci do 25 lat włącznie za okazaniem stosownej legitymacji, 
3) emeryci, renciści oraz osoby niepełnosprawne (poza wymienionymi w ust. 1 pkt 5) - wszyscy za okazaniem stosownej legitymacji, 
4) rodzice towarzyszący dzieciom w wieku do lat 3,
5) członkowie rodziny – min. 3 osoby (2+min.1 dziecko lub 1+2 dzieci).
6. Aby zakupić bilety dla grupy zorganizowanej, grupa musi liczyć minimum 15 osób. Wstęp osoby prowadzącej zajęcia jest bezpłatny (na 1 osobę prowadzącą zajęcia może przypadać nie więcej niż 15 osób). Rezerwacje grupowe, całego basenu bądź torów - po uprzednim uzgodnieniu z Kierownikiem Pływalni.
7. Zorganizowane grupy zawodników zrzeszonych w klubach sportowych mających siedzibę na terenie gminy Osielsko korzystają z pływalni odpłatnie. Opłata za rezerwację 1 toru na 1 godz. dla maksymalnie 8 osób wynosi 15,00 zł. Upoważnia się Dyrektora GOSiR do udostępnienia nieodpłatnych godzin dla klubów sportowych mających siedzibę na terenie gminy Osielsko, których zawodnicy osiągają wysokie wyniki na szczeblu krajowym lub międzynarodowym w pływaniu lub triatlonie, w ramach wolnych miejsc na torach pływalni.
8. W ramach zajęć dydaktycznych, zorganizowane grupy szkolne ze szkół, dla których organem założycielskim jest Gmina Osielsko, korzystają z pływalni nieodpłatnie. 
9. W okresie ferii, dzieci i młodzież ze szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych korzysta z pływalni w dni powszednie do godz. 1500 (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej) za odpłatnością 1,00 zł/h, a osoba dorosła sprawująca opiekę nad dzieckiem do lat 10 korzysta z pływalni za odpłatnością 4,00 zł. 
10. Odpłatność za udział w zajęciach zorganizowanych przez GOSiR oraz opłata za zajęcia indywidualne organizowane przez podmioty zewnętrzne na terenie obiektów GOSiR, ustalona zostaje każdorazowo przez Dyrektora GOSiR. Wartość ustalonej odpłatności dla indywidualnego uczestnika nie może przekraczać równowartości 500% ceny normalnego biletu wstępu na pływalnię.
11. Cena za pobyt w łaźni parowej wynosi 0,40  zł za każdą rozpoczętą minutę i stanowi dodatkową odpłatność oprócz biletu wstępu na pływalnię – płatność za pobyt w łaźni parowej w kasie przy wyjściu.”

12. Cena za 60 minutowe wejście na saunę parową wynosi 15zł/h (w przypadku kiedy Klient korzysta wyłącznie z sauny). Za przekroczenie limitu czasu przebywania na saunie jest pobierana dopłata w wysokości 0,25 zł za każdą kolejną minutę - płatność w kasie przy wyjściu.
13. Cena wynajmu salki konferencyjnej – 25,00 zł/h.
§ 2. Traci moc Zarządzenie nr 47/2019 Wójta Gminy Osielsko z dnia 4 lipca 2019  roku w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z krytej pływalni w Osielsku wraz ze zmianami.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 maja 2022 r.                  

Powiadom znajomego