W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko


ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko


tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl


NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 


Kod teryt.: 0403062

Oferta pracy na stanowisku sekretarza przedszkola

Wersja strony w formacie XML
Stanowisko: sekretarz przedszkola
Nazwa jednostki: Przedszkole Publiczne nr 1 w Osielsku, ul. Bałtycka 21


Wymiar zatrudnienia: 1 etat
 
Do składania ofert może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. posiada co najmniej wykształcenie średnie,
3. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych.
 
Wymagania niezbędne:
1. Brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku.
2. Brak prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Nieposzlakowana opinia.
4. Redagowanie pism, właściwa interpretacja przepisów prawa.
5. Obsługa komputera i internetu oraz programów Windows, Office, Excel, Word, SIO, Vulcan.
6. Obsługa urządzeń biurowych.
 
Wymagania dodatkowe:
- Umiejętność analitycznego myślenia,
- Umiejętność współpracy w zespole,
- Komunikatywność, samodzielność w działaniu, odpowiedzialność za realizację zadań (terminowość, sumienność, dokładność).
 
Podstawowy zakres obowiązków:
1. Przygotowanie danych do projektu organizacyjnego przedszkola.
2. Odpowiedzialność za sprawy kadrowo-organizacyjne, prowadzenie dokumentacji kadrowej nauczycieli i pracowników administracji i obsługi.
3. Prowadzenie ksiąg ewidencji dzieci.
4. Prowadzenie sekretariatu przedszkola.
5. Czuwanie nad sprawnością techniczno-eksploatacyjną budynku.
6. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych i zleconych spraw inwentarzowych.
7. Archiwizowanie dokumentów zgodnie z instrukcją kancelaryjną.
8. Opracowywanie dokumentów GUS, EN, SIO i innych.
9. Realizowanie zakupów wyposażenia materiałowego, środków ochrony indywidualnej.
10. Współpraca z organem prowadzącym i Zespołem do spraw oświaty.
11. Wykonywanie innych poleceń dyrektora wynikających z organizacji pracy placówki.
 
Wymagane dokumenty:
- CV,
- List motywacyjny,
- Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
- Kopie dokumentów potwierdzające wymagany poziom wykształcenia (oryginały do wglądu),
- Oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo umyślne oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
- Inne dokumenty potwierdzające dodatkowe kwalifikacje,
- Kserokopie świadectw pracy.
 
Wymagane dokumenty opatrzone klauzulą „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.  o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).”  należy złożyć do  Zespołu ds. Oświaty ul. Szosa Gdańska 55A do dnia 19 sierpnia 2016 r. do godz. 11:00.
 
Dokumenty, które wpłyną po upływie tego terminu nie będą rozpatrywane. Dokumenty powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem „Nabór na stanowisko sekretarza przedszkola

Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi osobami. 
 
Złożone dokumenty nie są zwracane. Oferty niewykorzystane zostaną komisyjnie zniszczone.

Powiadom znajomego

Powiadom znajomego

* Pole wymagane