W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Kontakt

Urząd Gminy Osielsko

 

ul. Szosa Gdańska 55A,

86-031 Osielsko

 

tel. (+48 52) 324 18 00

fax (+48 52) 324 18 03

e-mail: gmina@osielsko.pl

Serwis www: www.osielsko.pl

ePUAP: /4ivyi6y194/skrytka

 

NIP: 554-28-32-610
REGON: 092350688 

 

Kod teryt.: 0403062

Zawiadomienie o terminie sesji Rady Gminy Osielsko- 16 czerwca 2020 r.

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w związku  art. 15zzx ust. 1 i 2 ustawy z dnia 31 marca 2020 r.  o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 568 ze zm.) zwołuję sesję Rady Gminy w Osielsku i zarządzam przeprowadzenie jej z wykorzystaniem środków porozumiewania  się na odległość ( zdalny tryb obradowania) z następującym porządkiem obrad: 

1. Otwarcie sesji. 
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołów z poprzednich sesji.
5. Sprawozdanie z pracy Wójta Gminy w okresie między sesjami, w tym z wykonania  uchwał.
6. Udzielanie przez Wójta wyjaśnień na pytania dotyczące sprawozdania.
7. Informacja Przewodniczącego Rady z działalności rady w okresie między sesjami,
8. Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Osielsko:
     a) debata nad raportem o stanie gminy Osielsko, 
     b) podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania dla Wójta Gminy Osielsko,
9. Podjęcie uchwały  w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Osielsko wraz ze sprawozdaniem z  wykonania budżetu za rok 2019:
    a) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w   Bydgoszczy w sprawie: zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Osielsko za rok 2019 oraz informacji o stanie mienia Gminy Osielsko na dzień 31 grudnia 2019 r. 
    b) dyskusja, 
    c) podjęcie uchwały, 
10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia  Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r,: 
     a) przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej oraz opinii  Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Osielsko odnośnie absolutorium dla Wójta Gminy Osielsko za  2019 rok,
    b) dyskusja,
    c) podjęcie uchwały,
11. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany budżetu gminy na rok bieżący,  
12. Podjęcie uchwały  w sprawie  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej, 
13. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Przychodni w Osielsku za 2019 r, 
14. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany uchwały Nr VII/63/2018 z 12 września 2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Bydgoszcz,
15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia  petycji mieszkanki Rabki Zdrój  w przedmiocie zmiany przepisów prawa miejscowego,
 16. Podjęcie uchwały  w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie na rzecz gminy gruntów położonych w Niwach,
17. Podjęcie uchwały  w sprawie zmiany Statutu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Osielsku.
 18. Wnioski

Sesja Rady Gminy odbędzie się  dnia 16 czerwca 2020 r. o godz. 13.30  z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość ( zdalny tryb obradowania)- elektroniczny: obraz i dźwięk. Transmisja wideo przez komunikatory i system głosowania zdalnego online.

Powiadom znajomego